Demonstration 24.03.2017

Miting pentru o salarizare echitabilă și condiții de muncă mai bune!

Piața Revoluției (MAI) ora 9.00

Piața Victoriei (Guvern) ora 12.00

Participanți, membri ai SNPPC, FSANP, FSMAPR

 

La opt luni de la intrarea in vigoare, Legea nr. 153/2017 (modificată deja prin două ordonanțe de urgență și un ordin de ministru) se dovedește o lege deficitară, care nu rezolvă problemele din sectorul bugetar. Neavând o abordare unitară, aceasta mărește discrepanțele din cadrul sectoarelor, dar mai ales dintre diverse sectoare și domenii de activitate.

Mai mult decât atât, transferul de contribuții (în fapt mărirea contribuțiilor pentru angajat) care a neutralizat majorarea de 25% prevăzută de lege, pe de o parte, dar și limitarea sporurilor la 30%, pe de altă parte, au avut ca efect că cei mai mulți salariați nu au resimțit nici o creștere. Dacă luăm în considerare nivelul de trai, presiunea creșterilor accelerate de prețuri, raportul euro-leu, lucrătorii se află într-o situație mai precară decât erau înainte de aplicarea acestor așa-zise “măriri”.

In ceea ce privește sectorul apărare siguranță și ordine publică aplicarea Legii salarizării generează o serie de probleme:

  • Salarizarea discriminatorie și ne-echitabilă a personalului din sector;
  • Deficitul de personal care pune presiune suplimentară pe angajați prin obligarea la efectuarea orelor suplimentare care nu sunt plătite corespunzător.

La acestea se adaugă logistica deficitară și condiții de lucru precare, lipsa unei protecții reale a personalului, planificarea abuzivă a serviciilor de permanență la domiciliu, în cazul personalului din structurile de poliție, probleme care crează nemulțumiri în rândurile angajaților.

In ceea ce privește salarizarea din specialitățile de anatomie patologică și medicină legală, discipline importante atât din perspectiva actului medical, cât și prin prisma rolului în justiție, aceasta beneficia de compensații reparatorii relative la condițiile deosebit de periculoase de muncă, menite să atragă personal într-un sector cheie și cu deficit mare de personal.

De-a lungul vremii, începând cu anul 2009, salarizarea acestora a scăzut treptat culminând cu legea 153 care:

- anulează compensațiile reparatorii, comparativ cu vechiul sistem;

- scade veniturile actuale ale unor categorii din cadrul acestui personal (asistenți medicali, biologi, chimiști, farmaciști, medici rezidenți);

- scade salarizarea întregului personal, care va fi sub nivelul personalului din celelalte specialități,

Toate acestea vor conduce la depopularea specialităților (exodul atât al asistenților cât și al medicilor peste hotare, mutarea asistenților pe clinică și neaccesarea specialităților de către tinerii absolvenți) cu efecte dramatice asupra întregului sistem medical și de justiție prin eliberarea diagnosticelor de cancer și expertizelor medico-legale peste 6 luni - 1 an.

O salarizare echitabilă și condiții de lucru mai bune sunt cele două revendicări majore care vor fi susținute la mitingul de sambătă, 24 martie 2018.

Acțiunea va avea loc începând cu ora 9.00 în Piața Revoluției (M.A.I.) și de la ora 13.00 în Piața Victoriei. Participanții sunt membri de sindicat din cadrul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC),  Federația Sindicatelor de Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), la care se vor alătura membri ai Federației Sindicatelor Medicilor Anatomo-Patologi.