Curtea Constituțională va decide pe 14 iulie asupra constituționalității Legii coșului minim de consum lunar

Pe data de 14 iulie 2020, Curtea Constituțională a României (CCR) va dezbate și va decide asupra sesizării referitoare la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar. 

Legea a fost atacată la CCR de Grupul parlamentar al Partidul Național Liberal, pe data de 10 iunie, imediat după adoptare (document). Menționăm că Legea coșului minim de consum lunar, adoptată de Parlament pe data de 3 iunie 2020, a parcurs a doua oară procesul legislativ, deoarece la finalul primului ciclu de adoptare, în noiembrie 2019, a fost trimisă spre reexaminare de Președintele Iohannis (detalii parcurs legislativ).

Legea prevede corelarea salariului minim cu coșul minim pentru un trai decent, a cărui structură este cuprinsă în anexă, iar valoarea sa va fi calculată anual, potrivit legii, de Institutul Național de Statistică.  Această corelare nu presupune obligativitate pentru Guvern, însă coșul minim de consum va fi un indicator important în stabilirea și fundamentarea salariului minim. 

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii, calculat pentru luna Septembrie 2019 este de 6954 lei pe lună. Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 5708 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 4262 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 2621 lei pe lună. Detalii AICI. 

Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA”, împreună cu organizațiile membre ale Campaniei pentru Viață și Muncă Decentă, au formulat un punct de vedere privind elementele cuprinse în sesizarea PNL, arătând că obiecțiile de neconstituționalitate ridicate de Partidul Național Liberal nu se susțin. Argumentele detaliate sunt prezentate în documentul  pe care îl transmitem astăzi către judecătorii Curții, sub forma intervenției scrise Amicus Curiae (prieten al curții). 

Dincolo de chestiunile punctuale detaliate în document, subliniem că legea coșului minim de consum lunar, cu privire la care s-a ridicat obiecția de neconstituționalitate, în realitate răspunde prin conținutul său unei prevederi constituționale, și anume articolului 47 din Constituția României care stipulează la alin. 1) că statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. 

Mai mult decât atât, una dintre cerințele incluse în fiecare an, începând din 2015, în Recomandările de țară ale Comisiei Europene și ale Consiliului, este adoptarea unui mecanism obiectiv și transparent de stabilire a salariului minim. Or, Legea coșului minim de consum lunar reprezintă un pas important în construcția unui astfel de mecanism. Dreptul lucrătorilor la “o salarizare echitabilă, care să le asigure lor, precum şi familiilor lor, un nivel de trai satisfăcător” este stipulat în Carta Socială Europeană revizuită (art.4), iar Constituția României prevede, la art 11, alin (1) obligația Statului român de a îndeplini obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.  

Salariații din România au nevoie de o lege care să reafirme dreptul lor  la o viață decentă și să operaționalizeze conceptul de trai decent prevăzut în Constituția țării. Tot conform Constituției, România este un stat social, iar caracterul social este și trebuie să fie reflectat în actele legislative și politicile publice concrete care conferă substanță și conținut concret acestei prevederi constituționale, precum e legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar. 

Ne exprimăm speranța că judecătorii Curții Constituționale a României vor avea în vedere aceste aspecte și toate argumentele prezentate în procesul de deliberare și emitere a unei decizii. 

 

DOCUMENT : Memoriu Amicus Curiae

***
Campania pentru Viață și Muncă Decentă e un proiect derulat de sindicate și ONG-uri, care își propune creșterea gradului de conștientizare cu privire la condițiile de viață și muncă din România și impulsionarea unor modificări legislative sau politici publice care să împiedice  abuzurile la locul de muncă. Premisa de la care pleacă campania este că democrația la locul de muncă e la fel de importantă ca democrația politică – una nu poate exista fără cealaltă. (https://monitorsocial.ro/campanii/)