Lipsa dialogului social va conduce la acțiuni de protest

Bucureşti, 19 decembrie 2019
 
Lipsa dialogului social va conduce la acțiuni de protest

CNS Cartel ALFA solicită Guvernului eliminarea din proiectul de lege privind măsuri fiscal-bugetare a articolelor referitoare la modificarea modului de calcul al sporurilor
 
Având în vedere faptul că Guvernul, angajându-și răspunderea, a înaintat Parlamentului proiectul de lege PL-x nr. 669/2019 - Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Luând în considerare că acest proiect de act normativ nu a făcut obiectul nici unei comisii de dialog social și nici a unei minime dezbateri publice;

Întrucât acest proiect de lege cuprinde prevederi care afectează grav drepturile unor categorii largi dintre membrii noștri – salariați ai sistemului de sănătate și ai sistemului de asistență socială, schimbând radical principiile de acordare a sporurilor, respectiv introducând prevederi în baza cărora anumite categorii de sporuri se vor calcula ca un procent de 25% din salariul minim, reducând astfel venituri salariale;

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA solicită Guvernului eliminarea din proiectul de lege privind măsuri fiscal-bugetare a articolelor referitoare la modificarea definiția sporurilor și modul de raportare al lor.
 
Bogdan Iuliu HOSSU
Președinte CNS „Cartel ALFA”