Valori și priorități

Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA a fost creată în 1990 în scopul de a realiza o reprezentare reală şi autentică a lucrătorilor din România.
Astăzi este nevoie mai mult ca oricând de acțiune colectivă pentru a asigura condiții de muncă decente, și pentru ca fiecare lucrător să fie tratat cu respect.

O organizaţie independentă

Confederaţia este total independentă faţă de guvern sau grupuri politice şi este deschisă oricui spre aderare, acţionând pe principiul asocierii libere şi voluntare a sindicatelor  la nivel confederal. 

Așa cum oamenii muncii sunt mai puternici când acționează împreună, la fel și sindicatele sunt mai puternice când își unesc forțele.

Preocupările CNS Cartel ALFA includ:

  • susținerea organizațiilor membre, ajutându-le să își reprezinte membrii și să țină pasul cu schimbările care au loc în domeniul relațiilor de muncă;
  • reprezentarea celor care își câștigă existența prin muncă, prin luări de poziție, cercetări, campanii pentru schimbări legislative sau în societate, 
  • promovarea negocierii colective, a dialogului social și solidarității, având lucrătorii în centrul politicilor sociale și economice  
  • formarea de militanţi sindicali experimentaţi care pot să îşi exprime liber opiniile şi să reprezinte cu adevarat interesele lucrătorilor

Valorile noastre ne ghidează acțiunile. Milităm pentru egalitate în drepturi, corectitudine și dreptate, pentru demnitate și respect pentru toți lucrătorii. Credem în solidaritate: lucrătorii pot realiza mai mult împreună, decât o pot face singuri.

Pentru că multe dintre deciziile care ne afectează pe toți se iau dincolo de porțile companiei, de granițele comunității sau ale statului, acționăm împreună cu sindicaliștii din Europa și din întreaga lume pentru a promova interesele lucrătorilor.

Structură

CNS Cartel ALFA reunește peste 600.000 de lucrători în cele 41 de organizații membre, federații profesionale sau sindicate naționale. De asemenea, CNS Cartel ALFA coordonează activitatea a 42 de uniuni sindicale teritoriale, interprofesionale.

Pentru că tot ceea ce facem este decis democratic de către membrii noștri, sindicatele își desemnează delegați la întrunirile periodice în care discuta probleme de interes și iau decizii privind activitatea confederației.

O dată la 4 ani, organizațiile membre se întâlnesc în cadrul Congresului. Congresul este forul care decide obiectivele confederației pe termen lung, temele majore de interes și modalitățile de acțiune. De asemenea, Congresul alege membrii Biroului executiv, pentru un mandat de patru ani. In noiembrie 2016 a avut loc cel de-al 9-lea congres al confederaţiei.

Politicile sindicale sunt stabilite de către Congres, dar în perioada dintre congrese această responsabilitate îi revine Consiliului General, care se întâlnește de două ori pe an, de regulă în iunie și decembrie. Este întrunirea în care membrii delegați decid prioritățile sindicale şi direcţiile de acţiune pe termen mediu și alte chestiuni legate de activitatea confederației, precum bugetul sau cotizaţia. Tot Consiliul General aprobă regulamentele confederaţiei şi poate suspenda membrii Biroului executiv.

Comitetul Confederal  se întruneşte de regulă bilunar şi defineşte poziţia confederaţiei în probleme de actualitate, analizează şi decide în legatură cu funcţionarea şi organizarea confederaţiei pe termen scurt.

La aceste întruniri, pe lângă delegații desemnați de organizațiile membre, există locuri rezervate pentru reprezentanții Comisiei de femei și Comisiei de tineret, active în cadrul confederației.


Biroul Executiv reprezintă instanţa executivă a CNS Cartel ALFA, luând decizii legate de problemele zilnice ale confederaţiei, în baza mandatului primit. Biroul executiv este compus din 3 membri permanenţi aleşi de Congres. Membrii Biroului Executiv aleşi la congresul din 24-26 noiembrie 2016 sunt:
Bogdan Iuliu HOSSU – Președinte (CV) 
Liviu APOSTOIU – Prim-vicepreședinte (CV)  
Petru Sorin DANDEA – Secretar General (CV) 

Biroul naţional este o instanţă executivă a confederaţiei compus din membrii Biroului executiv şi până la 8 vicepreședinți aleşi pe mandate de un an dintre liderii federaţiilor componente care intrunesc condiţiile de eligibilitate. Membrii Biroului naţional alesi in cadrul Consiliului general din decembrie 2016 sunt:

Dumitru Coarnă - Președinte Federația Sindicatelor Polițiștilor și Personalului Contractual
Vasile Gogescu - Preşedinte Federaţia Sindicatelor din Comerţ
Iulică Măntescu - Preşedinte Federaţia Mecanicilor de Locomotivă
Ioan Neagu - Vicepreședinte Federația Sindicatelor din Industrie
Gabriel Predică - Vicepreședinte Federația Solidaritatea Sanitară
Ioana Stoica - Preşedinte Federaţia Sindicatelor din Servicii și Utilităţi Publice

Acțiuni

Toate acțiunile confederației, elaborarea de polici publice, intervenții și propuneri legislative, campanii sunt realizate cu implicarea organizațiilor membre. Atât la nivel formal, prin instanțele de dezbatere și decizie cât și informal, prin consultări cu experți, cu reprezentanți ai sectoarelor dintr-un anumit sector sau domeniu.

Pentru a-și realiza obiectivele, Confederaţia este activă la diverse niveluri. 

Dialog social

CNS Cartel ALFA coordonează reprezentarea sindicală în organisme publice și sprijină discuțiile formale cu guvernul, în cadrul structurilor tripartite, cum ar fi Consiliul Național Tripartit de Dialog Social, Consiliul Economic şi Social, comisiile de dialog de la ministere, diferite alte instituţii cu caracter tripartit.

Ne angajăm în discuții cu guvernul și cu partidele politice în ceea ce privește politicile publice pe care le propun, răspundem la consultări și participăm la întâlniri în numele membrilor noștri, influenţând procesul decizional în materie de legislaţie şi politici publice.

Participăm, de asemenea, în delegația României la Organizație Internațională a Muncii, un organism al ONU, precum și la organismele sindicale internaționale și europene.

Informare

CNS Cartel ALFA informează sindicatele membre cu privire la politicile economice, egalitate de șanse, drepturi la locul de muncă și politici sociale, precum și despre tendințele în relațiile de muncă și în economie.
CNS Cartel ALFA informează constant opinia publică şi proprii membri asupra problemelor publice de interes, făcând cunoscută poziţia sa asupra diverselor decizii ale autorităţilor care sunt de natură să afecteze interesele salariaţilor din România.

Desfășurăm campanii pe teme cheie care afectează toate sindicatele - cum ar fi necesitatea Modificării Legii 62/2011 a dialogului social.

De asemenea, vorbim în numele lucrătorilor în mass-media.

Formare

CNS “Cartel ALFA” a contribuit la transformarea mişcării sindicale româneşti prin formarea de militanţi sindicali experimentaţi care pot să îşi exprime liber opiniile şi să reprezinte cu adevarat interesele lucrătorilor.

Ajutăm sindicatele să crească, organizând cursuri de formare pentru lideri, pe diverse teme de interes, cum ar fi sănătatea și securitatea în muncă, negocieri, legislație socială, noțiuni de economie, comunicare, management sindical, precum și prin schimb de experiență și bune practici. Colaborăm cu sindicatele pentru a-și dezvolta strategiile de recrutare și organizare.

Participare

Pentru a-şi susţine punctele de vedere, CNS Cartel ALFA îşi poate chema membrii la acţiune, organizând pichete, marşuri de protest, demonstraţii şi alte tipuri de acţiuni revendicative sau de conștientizare.