17 Octombrie - Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei

În fiecare an, pe 17 octombrie este marcată Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei. Combaterea sărăciei este un țel aflat în centrul obiectivelor din Agenda de Dezvoltare pentru 2030 a Națiunilor Unite.

A eradica sărăcia înseamnă a oferi șansa fiecărui cetățean de a trăi cu demnitate, iar acest lucru se realizează prin politici publice îndreptate către reducerea inegalităților, un sistem corect de redistribuire, o cotă de impozitare progresivă, investiții publice și acces la servicii de sănătate și educație de calitate.   

Nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din România rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. O treime din populație se află în risc de sărăcie și excluziune socială.[1] Statisticile UE confirmă o realitate îngrijorătoare; avem de departe cei mai mulți lucrători săraci, dublu față de media europeană[2]. Practic, în prezent, unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul insuficient, cu toate că lucrează cu normă întreagă, și o mare parte din sărăcia bazată pe venit este persistentă, trei sferturi dintre persoanele sărace aflându-se în această situație de cel puțin trei ani.

Avem o fiscalitate care favorizează capitalul, împovărând în schimb salariații și micii contribuabili. În numele „atragerii investitorilor străini”, ­au fost create facilități și condiții pentru companii care permit și chiar incurajează exploatarea forței de muncă autohtone, în numele profitului, de multe ori externalizat prin diverse mijloace.   

Negocierile colective, un alt instrument pentru o distribuție mai echitabilă a rezultatelor muncii, au fost practic eliminate prin efectele Legii 62/2011. Lipsa negocierilor a condus la concentrarea salariilor la nivelul salariului minim, prin eliminarea coeficienților de ierarhizare, a condus la scăderea investițiilor în îmbunătățirea condițiilor de muncă și în formarea profesională continuă pentru angajați. 

Toate acestea au dus la o adâncire a inechității sociale, condiții de muncă precare, exploatare și  o totală lipsă de perspective pentru lucrătorii români, în afară de opțiunea migrării.

Atâta vreme cât nedreptatea și exploatarea sunt integrate în sistemul economic, social și cultural, sărăcia va devasta în continuare o proporție covârșitoare din populație, fiind în același timp o frână în dezvoltare. Pentru a rupe cercul vicios al sărăciei este necesară o nouă viziune și determinare politică, fundamentate pe principiile justiției și bunei guvernări și care să pună justiția socială și redistribuirea echitabilă în centrul politicilor publice.

 

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9310033/3-16102018-BP-EN.pdf/16a1ad62-3af6-439e-ab9b-3729edd7b775

[2] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc320&plugin=1