Provocări contemporane ale Participării Angajaților - împotriva rezultatelor negative ale Covid

Sindicatele și organizațiile patronale din șase țări implementează un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Partenerii sociali din Republica Cehă, Estonia, Spania, Lituania, Polonia și România cooperează pentru a spori rolul participării angajaților în managementul întreprinderilor în procesul de implementare a Pactului ecologic european în condițiile izbucnirii pandemiei de Covid-19 în Europa. Proiectul ține cont de apariția pandemiei de Covid-19 în Europa, care a scos în evidență nevoia țărilor de a-și crește rezistența la criză. 

Un articol în care se argumentează cercetarea efectuată în cadrul proiectului, se menţionează rezultatele și se fac recomandări pentru o viitoare publicare în presa națională.

pregătit de: Katarzyna Pietrzak, expert proiect.


EUReKA - O cheie de acces către drepturile UE – EUReKA

14.07.2019 - 14.07.2021

„EUReKA – O cheie de acces către drepturile UE” este un proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul European pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie și este implementat de IDOS Italia și 10 parteneri care provin din 6 state membre UE (România, Germania, Italia, Portugalia, Franța și Croația). Partenerii din România sunt CNS Cartel ALFA împreună cu Asociația Novapolis și Institutul European din România.

Proiectul a fost creat pentru a facilita exercitarea drepturilor de liberă circulație, incluziunea și participarea cetățenilor europeni în statele membre gazdă prin schimbul de competențe, la nivel local, național și transnațional și creșterea nivelului de acces și utilizare a informațiilor digitale.

Portalul web (https://key4mobility.eu) și aplicaţia EUReKA (Key for Mobility) oferă acces online mai ușor la informaţii practice, asistentă și servicii specifice la nivel local, în 6 dintre statele membre UE (Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Portugalia și România), cu informaţii traduse în toate cele 6 limbi.

Proiectul urmărește:

 • identificarea, schimbul și răspândirea/diseminarea bunelor practici cu ajutorul experţilor publici/privaţi naţionali, regionali și locali, dar și prin intermediul altor organizaţii ale societăţii civile din 6 state membre ale UE;
 • dezvoltarea și testarea unui portal web inovator, care să funcţioneze ca un ghișeu unic online, dar și a unei aplicaţii capabilă să asigure un acces online mai ușor/intuitiv la informaţii practice, asistenţa și servicii specifice la nivel local/regional în 6 state membre ale UE
 • promovarea utilizării instrumentelor tehnologice furnizate de către proiect în rândul cetăţenilor mobili din UE (și a altor potenţiali utilizatori) și conștientizarea acestora referitor la drepturile garantate;
 • asigurarea conectării și cooperării între părţile interesate, atât din sectorul public cât și privat, și implicarea continuă a acestora în activităţile proiectului;
 • îmbunătăţirea vizibilităţii și a gradului de diseminare a rezultatelor, sprijinind transferul către alte State membre UE și sustenabilitatea rezultatelor proiectului.

POSTER

FLYER 

PREZENTARE PROIECT 

Manual de bune practici (limba engleză)

Raport de țară privind drepturile de liberă circulație și incluziunea cetățenilor mobili din UE – România (sinteză în limba română)

Raport de țară privind drepturile de liberă circulație și incluziunea cetățenilor mobili din UE – România (disponibil în limba engleză)

     

 

 

 


 „Future of workplace relations: Opportunities and challenges for trade unions in Europe” - VS/2016/0407 

1.01.2017 - 31.03.2019

SCURTA DESCRIERE
Calitatea de membru al sindicatelor este un indicator crucial al sistemelor de relații industriale. În general, acestea sunt strâns legate de viabilitatea și eficacitatea negocierii colective, a dialogului social și a relațiilor colective de muncă participative.  In baza unui parteneriat între organizații sindicale și instituții de cercetare  din Lituania, Spania, Polonia, Romania, Marea Britanie, proiectul urmărește îmbunătățirea expertizei în domeniul relațiilor industriale și este axat în principal pe diagnosticul și analiza privind declinul sindicalizării în Europa.

Obiectivul principal al proiectului este de a identifica motivele declinului sindicalizării în Europa; percepția lucrătorilor asupra acțiunilor sindicale sau „imaginea” sindicală, pentru a identifica tendințele de organizare a lucrătorilor în sectoarele neorganizate din Europa și pentru a elabora cele mai bune strategii și măsuri pentru combaterea acestui fenomen.

Publicația în limba română: Sindicatele în percepția socială 

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. 


Proiectul „Viață și Muncă Decentă”

 

Campania pentru Viață și Muncă Decentă e un proiect derulat de sindicate și ONG-uri, care își propune creșterea gradului de conștientizare cu privire la condițiile de viață și muncă din România și impulsionarea unor modificări legislative sau politici publice care să împiedice  abuzurile la locul de muncă. Premisa de la care pleacă campania este că democrația la locul de muncă e la fel de importantă ca democrația politică – una nu poate exista fără cealaltă.

Problemele asupra cărora se apleacă cu predilecție campania noastră sunt: discriminarea la locul de muncă, obstrucționarea activității sindicale de către angajatori, munca în exces, munca precară,  accesul la servicii publice și sociale ale categoriilor defavorizate, plată decentă și distribuție echitabilă a valorii economice create într-o economie. 

Organizațiile care fac parte din Campania Viață și Muncă Decentă alături de CNS Cartel ALFA sunt: Fundația Friedrich Ebert România, Asociația Conect, CeRe – Centrul de resurse pentru Participare Publică, Miliția Spirituală, Societatea Organizată SustenabilInstitutul pentru Solidaritate Socială, Rețeaua Națională Antisărăcie – Includere Socială (RENASIS), Asociația Novapolis

Mai multe detalii despre activitățile Campaniei "Viață și Muncă Decentă", pe site-ul: https://monitorsocial.ro/activitati/  


 

„BeOLD- Better Work in Old Age- Supporting Older Workers and Organizational Environment in Coping with Age Transitions and Work Requirement” finantat prin programul ERASMUS+

in parteneriat cu Documenta, Spania; ANS, Italia; CARDET, Cipru; KMOP, Grecia; Asociatia Habilitas, România; Universitatea București,

Principalele activități:

 • Management și implementare
 • Intâlniri transnaționale
 • Evenimentele de multiplicare/diseminare
 • Cursuri de formare și de mentorat
 • Realizarea unui e-book și a suporturilor de curs
 • Efectuarea programului de ucenicie

Mai multe informații pe site-ul proiectului: beold.eu sau pe pagina de Facebook: fb.com/beoldproject