O modalitate cheie de acces la drepturile UE – EUReKA

14.07.2019 - 14.07.2021

CNS "Cartel ALFA", în parteneriat cu Institutul European din România și Asociația Novapolis, implementează  proiectul “A Key Access to EU Rights — EUReKA”. Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul European pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie, contract numărul 826666 și este implementat de IDOS Italia și 10 parteneri care provin din 6 state membre UE (România, Germania, Italia, Portugalia, Franța și Croația.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la facilitarea exercitării drepturilor de liberă circulație, incluziune și participare a cetățenilor mobili ai UE în statele membre gazdă, printr-o capacitate / expertiză comună locală, națională și transnațională și un nivel avansat de acces / utilizare a informațiilor digitale.

Proiectul urmărește:

 • să identifice, să împărtășească și să difuzeze bunele practici din șase state membre UE, oferind astfel cunoștințe bazate pe experiență în acest domeniu;
 • să dezvolte și să testeze un portal web inovator (one-stop shop) și un instrument (aplicație APP) capabile să ofere acces online ușor, la informații practice, asistență și servicii geolocalizate la nivel local / regional în patru state membre;
 • să promoveze folosirea instrumentelor tehnologice furnizate de proiect în rândul cetățenilor mobili ai UE și conștientizarea drepturilor lor, împuternicindu-i astfel prin informare și consiliere;
 • să asigure relaționarea / cooperarea între părțile-interese publice / private și implicarea lor continuă în activitățile proiectului;
 • să sporească vizibilitatea și diseminarea rezultatelor, sprijinind astfel transferul rezultatelor proiectului către alte state membre ale UE și sustenabilitatea acestora.

Raport de țară privind drepturile de liberă circulație și incluziunea cetățenilor mobili din UE – România (sinteză în limba română)

Raport de țară privind drepturile de liberă circulație și incluziunea cetățenilor mobili din UE – România (disponibil în limba engleză)

 


 „Future of workplace relations: Opportunities and challenges for trade unions in Europe” - VS/2016/0407 

1.01.2017 - 31.03.2019

SCURTA DESCRIERE
Calitatea de membru al sindicatelor este un indicator crucial al sistemelor de relații industriale. În general, acestea sunt strâns legate de viabilitatea și eficacitatea negocierii colective, a dialogului social și a relațiilor colective de muncă participative.  In baza unui parteneriat între organizații sindicale și instituții de cercetare  din Lituania, Spania, Polonia, Romania, Marea Britanie, proiectul urmărește îmbunătățirea expertizei în domeniul relațiilor industriale și este axat în principal pe diagnosticul și analiza privind declinul sindicalizării în Europa.

Obiectivul principal al proiectului este de a identifica motivele declinului sindicalizării în Europa; percepția lucrătorilor asupra acțiunilor sindicale sau „imaginea” sindicală, pentru a identifica tendințele de organizare a lucrătorilor în sectoarele neorganizate din Europa și pentru a elabora cele mai bune strategii și măsuri pentru combaterea acestui fenomen.

Publicația în limba română: Sindicatele în percepția socială 

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. 


Proiectul „Viață și Muncă Decentă”

 

Campania pentru Viață și Muncă Decentă e un proiect derulat de sindicate și ONG-uri, care își propune creșterea gradului de conștientizare cu privire la condițiile de viață și muncă din România și impulsionarea unor modificări legislative sau politici publice care să împiedice  abuzurile la locul de muncă. Premisa de la care pleacă campania este că democrația la locul de muncă e la fel de importantă ca democrația politică – una nu poate exista fără cealaltă.

Problemele asupra cărora se apleacă cu predilecție campania noastră sunt: discriminarea la locul de muncă, obstrucționarea activității sindicale de către angajatori, munca în exces, munca precară,  accesul la servicii publice și sociale ale categoriilor defavorizate, plată decentă și distribuție echitabilă a valorii economice create într-o economie. 

Organizațiile care fac parte din Campania Viață și Muncă Decentă alături de CNS Cartel ALFA sunt: Fundația Friedrich Ebert România, Asociația Conect, CeRe – Centrul de resurse pentru Participare Publică, Miliția Spirituală, Societatea Organizată SustenabilInstitutul pentru Solidaritate Socială, Rețeaua Națională Antisărăcie – Includere Socială (RENASIS), Asociația Novapolis

Mai multe detalii despre activitățile Campaniei "Viață și Muncă Decentă", pe site-ul: https://monitorsocial.ro/activitati/  


 

„BeOLD- Better Work in Old Age- Supporting Older Workers and Organizational Environment in Coping with Age Transitions and Work Requirement” finantat prin programul ERASMUS+

in parteneriat cu Documenta, Spania; ANS, Italia; CARDET, Cipru; KMOP, Grecia; Asociatia Habilitas, România; Universitatea București,

Principalele activități:

 • Management și implementare
 • Intâlniri transnaționale
 • Evenimentele de multiplicare/diseminare
 • Cursuri de formare și de mentorat
 • Realizarea unui e-book și a suporturilor de curs
 • Efectuarea programului de ucenicie

Mai multe informații pe site-ul proiectului: beold.eu sau pe pagina de Facebook: fb.com/beoldproject