Lidero

In cadrul proiectului LIDERO – Noi competente sociale pentru delegații sindicali (POSDRU/64/3.3/S/33627) a fost realizată o platformă de e-learning care cuprinde cursuri de formare în aria de competențe - delegat sindical.

Cele 12 module de curs acoperă temele cele mai relevante pentru activitatea militanților sindicali: negociere, gestionarea conflictelor, management, comunicare, elaborarea și promovarea politicilor sindicale, recrutare.

Accesează Cursurile online