Structura

CNS Cartel ALFA reunește peste 600.000 de lucrători în cele 41 de organizații membre, federații profesionale sau sindicate naționale. De asemenea, CNS Cartel ALFA coordonează activitatea a 42 de uniuni sindicale teritoriale, interprofesionale.

Pentru că tot ceea ce facem este decis democratic de către membrii noștri, sindicatele își desemnează delegați la întrunirile periodice în care discuta probleme de interes și iau decizii privind activitatea confederației.

O dată la 4 ani, organizațiile membre se întâlnesc în cadrul Congresului. Congresul este forul care decide obiectivele confederației pe termen lung, temele majore de interes și modalitățile de acțiune. In noiembrie 2020 a avut loc cel de-al 10-lea congres al confederaţiei. Dezbaterile s-au centrat pe tema evenimentului: Sindicalismul în era digitală
De asemenea, Congresul alege membrii Biroului executiv, pentru un mandat de patru ani. 

Politicile sindicale sunt stabilite de către Congres, dar în perioada dintre congrese această responsabilitate îi revine Consiliului General, care se întâlnește de două ori pe an, de regulă în iunie și decembrie. Este întrunirea în care membrii delegați decid prioritățile sindicale şi direcţiile de acţiune pe termen mediu și alte chestiuni legate de activitatea confederației, precum bugetul sau cotizaţia. Tot Consiliul General aprobă regulamentele confederaţiei şi poate suspenda membrii Biroului executiv. 

Comitetul Confederal  se întruneşte de regulă bilunar şi defineşte poziţia confederaţiei în probleme de actualitate, analizează şi decide în legatură cu funcţionarea şi organizarea confederaţiei pe termen scurt.

La aceste întruniri, pe lângă delegații desemnați de organizațiile membre, există locuri rezervate pentru reprezentanții Comisiei de femei și Comisiei de tineret, active în cadrul confederației.


Biroul Executiv reprezintă instanţa executivă a CNS Cartel ALFA, luând decizii legate de problemele zilnice ale confederaţiei, în baza mandatului primit. Biroul executiv este compus din 3 membri permanenţi aleşi de Congres. Membrii Biroului Executiv aleşi la congresul din 25-27 noiembrie 2020 sunt:
Bogdan Iuliu HOSSU – Președinte (CV) (Declarație de avere 2019) (Declarație de interese 2019)  (Declarație de avere 2020) (Declarație de interese 2020) (Declarație de avere 2021) (Declarație de interese 2021) (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)
Liviu APOSTOIU – Prim-vicepreședinte (CV) (Declarație de avere 2019) (Declarație de interese 2019) (Declarație de avere 2020) (Declarație de interese 2020) (Declarație de avere 2021) (Declarație de interese 2021) (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)
Petru Sorin DANDEA – Secretar General (CV) (Declarație de avere 2019) (Declarație de interese 2019) (Declarație de avere 2020) (Declarație de interese 2020) (Declarație de avere 2021) (Declarație de interese 2021) (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)

Documente: (Declarații de avere 2018) (Declarații de interese 2018)

Biroul naţional este o instanţă executivă a confederaţiei compus din membrii Biroului executiv şi până la 8 vicepreședinți aleşi pe mandate de un an dintre liderii federaţiilor componente care întrunesc condiţiile de eligibilitate. Membrii Biroului naţional alesi in cadrul Consiliului general din decembrie 2020 sunt:

Anton Hadăr - Președinte Federația Națională Sindicală Alma Mater (Declarație de avere 2021) (Declarație de interese 2021) (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)
Claudiu-Florin Staicu - Vicepreședinte Federația Sindicatelor Polițiștilor și Personalului Contractual (Declarație de avere 2021) (Declarație de interese 2021) (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)
Cristina Gogescu - Secretar general - Federaţia Sindicatelor din Comerţ (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)
Iulică Măntescu - Preşedinte Federaţia Mecanicilor de Locomotivă (Declarație de avere 2021) (Declarație de interese 2021(Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)
Ioan Neagu - Vicepreședinte Federația Sindicatelor din Industrie (Declarație de avere 2021) (Declarație de interese 2021) (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)
Marius Gabriel Predică - Vicepreședinte Federația Solidaritatea Sanitară (Declarație de avere 2021) (Declarație de interese 2021) (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)
Nicolae-Liviu Toader - Vicepreşedinte Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (Declarație de avere 2022) (Declarație de interese 2022)