Deciziile politice trebuie luate în interesul tuturor cetățenilor, nu doar a membrilor de partid

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” a luat act cu îngrijorare de faptul că actuala coaliție a început discuțiile interne referitoare la politica fiscală, în absența unei dezbateri publice și, după toate aparențele, fără să aibă în vedere interesele majorității cetățenilor.

Este de remarcat că decidenții politici ignoră câteva aspecte esențiale:

 • Membrii partidelor nu reprezintă decât cel mult 10% dintre cetățeni, în consecință, consultările interne privind subiecte precum politica fiscală a statului nu pot reprezenta așteptările majorității cetățenilor;
 • Toate țările dezvoltate, precum SUA, Germania, Franța, au un sistem de fiscalitate bazat pe impozitarea progresivă a veniturilor, tocmai pentru realizarea contractului social dintre cetățean și stat și a unei justiții sociale;
 • În ultimii ani, cinci țări din Europa de Sud-Est au renunțat la taxa unică și au trecut la un sistem de taxare progresiv: Cehia, Letonia, Lituania, Serbia și Muntenegru
 • Prin aderarea la Uniunea Europeană Romania a subscris la o economie socială de piață, prevedere în tratatele sale, care se bazează pe:

  -  întâietatea participării actorilor sociali, a persoanei și a obiectivelor sociale asupra capitalului
  -  apărarea și aplicarea principiului solidarității și al responsabilității;
  -  comuniunea între interesele membrilor utilizatori și interesul general;
  -  alocarea celei mai mari pârți a valorii adăugate rezultate din activitatea economică pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și de furnizare de servicii cetățenilor în conformitate cu interesul general
 • distribuția creșterii economice in Uniunea Europeana este de 47% către cetățean și 41.9% către capital, pe când în România această distribuție este complet debalansată, cu un raport inversat: adică 56% din PIB merge către capital (angajator) și 35% către cetățean (compensația lucrătorilor) (Date Eurostat). Mai mult decât atât, așa cum arată și datele Eurostat, în ultimile două decenii compensația salariaților a pierdut 4.6 pp din PIB-ul național, care s-au dus în partea de capital (majorare cu 5.6 pp).

Din informațiile apărute public până acum, se poate contura intenția guvernanților de a relua politicile fiscale nefericite ale anului 2000-2005, în care pragul maximal de impozitare a fost aplicat de la nivelul salariului mediu pe economie. Această tendință se observă și în modalitatea în care astăzi se aplică facilitățile fiscale pentru bonuri de valoare.

În plus, propunerea unui sistem fiscal progresiv cu numai două praguri, în care al doilea prag (cel maximal) să fie aplicat de la un nivel atât de scăzut al veniturilor, ratează complet scopul:

 • introducerii unor trepte progresive de impozitare,
 • realizarea justiției sociale și
 • reducerea inegalităților.

Cele mai multe sisteme de impozitare progresivă au între trei și cinci trepte de impozitare, cu valoarea maximală de taxare aplicată doar la partea de venituri care depășește un câștig de cel puțin 4-5 ori valoarea salariului mediu național.

Acest lucru permite crearea clasei de mijloc, factorul de stabilitate națională.

Concluzia pe care o indică informațiile de până acum este că decidenții politici nu doresc decât protejarea veniturilor proprii și nu crearea unui sistem fiscal care să realizeze justiția socială.

CNS Cartel ALFA solicită demararea unei dezbateri publice privind sistemul fiscal și distribuirea sarcinii fiscale între capital și cetățean, în care toate segmentele societății civile să fie implicate, alături de partenerii sociali (confederații sindicale reprezentative și confederații patronale reprezentative), de Academia Română și institute de cercetare.

Bogdan Iuliu HOSSU

Presedinte CNS „Cartel ALFA”

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Shares_of_income_components_to_GDP_in_2022.png