Drept la replică referitor la emisiunea Culisele Statului Paralel(REALITATEA PLUS) din data de 14.04.2021

 

Siglele organizațiilor sindicale

 

 

 

 

 

Stimate doamne/Stimați domni,

La data de 09.04.2021 a fost televizată emisiunea - Culisele Statului Paralel - de către postul REALITATEA PLUS, unde au fost invitați domnul Petre Roman, Dragoș Frumosu și Corneliu Tomescu, tema dezbătută în direct fiind patrimoniul sindical și evenimentele petrecute în perioada post-decembristă. În cadrul acestei emisiuni au fost făcute o serie de afirmații complet neadevărate și extrem de dăunătoare la adresa noastră, atât de către realizatoarea emisiunii, cât și de invitații acesteia, fară a fi prezentat un minim suport probator pentru aceste afirmații și fară a fi efectuate nici cele mai mici demersuri în vederea constatării veridicității susținerilor referitoare la faptul că subscrisele am fi devalizat fonduri sindicale, am fi vândut bunuri care compun patrimoniul sindical, am fi influențat cursul justiției în scopul obținerii unor hotărâri favorabile nouă și că funcționăm în mod nelegal, în baza unor înscrisuri obținute prin săvârșirea de infracțiuni.

Precizam faptul că, în cadrul aceleași emisiuni s-au prezentat totalmente nereal aspecte referitoare la situația juridică a imobilului Tabăra Năvodari, susținându-se în repetate rânduri că subscrisele am fi pierdut în instanță litigii care poartă asupra dreptului de proprietate al acesteia, fara ca realizatoarea acestei emisiuni să facă minime verificări pentru a stabili dacă informațiile prezentate sunt veridice sau nu, demersuri in urma cărora ar fi putut constata că, în realitate, subscrisei Sind România S.R.L. i-a fost recunoscut dreptul de proprietate asupra Taberei Năvodari prin hotărâri judecătorești irevocabile, care se bucură de autoritate de lucru judecat în cadrul litigiilor purtate în contradictoriu cu Orașul Năvodari si Tabăra Năvodari S.A..

Învederăm fără echivoc faptul că subscrisele suntem continuatorii fostei U.G.S.R., în deplină concordanță cu dispozițiile legale în materie, așa cum a reținut în numeroase cazuri instanțele judecatorești investite, însa am constatat cu profundă indignare faptul că pe parcursul derulării emisiunii - Culisele Statului Paralel – persoanele invitate au contestat această calitate a noastră, fara nicio dovadă concludentă in acest sens, iar realizatoarea emisiunii in cauză a incurajat in mod părtinitor conduita acestora, cu 2 consecința încălcării grave a dispozițiile legale care reglementează profesia pe care o exercită, situație ce ne creează imense prejudicii prin conturarea dolosivă a ideii că subscrisele suntem responsabile pentru devalizarea patrimoniului sindical, prin săvârșirea unor fapte care se cirscumscriu ilicitului penal.

În condițiile date, am solicitat la data de 14.04.2021, în temeiul prevederilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 504/2002 - legea audiovizualului și a prevederilor art. 49 si art. 57 alin.1 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, acordarea unui drept la replică, însă la data de 15.04.2021 producătorul emisiunii a transmis un e-mail prin care ne comunică faptul cădin partea noastră poate participa doar un singur reprezentant, fara să țină seama de conținutul solicitării noastre prin care am cerut sa ni se acorde acelasi tratament ca și al participanților din emisiunea difuzată in data de 09.04.2020, respectiv de a participa numai reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național și reprezentantul Sind Romania S.R.L., astfel incât pe parcursul celor doua ore de emisie sa beneficiem și noi de posibilitatea exprimarii argumentelor și probelor pe care le deținem și care dovedesc fară putință de tagadă faptul că toate susținerile exprimate in emisiunea din data de 09.04.2021 sunt nereale si denigratoare la adresa noastră. Astfel, prin conduita manifestată si de producătorul emisiunii, se realizarea in fapt o ingrădire efectivă a dreptului nostru de a prezenta un punct de vedere asumat, în aceleași condiții ca și cele acordate persoanelor care au participat la emisiunea difuzată din data de 09.04.2021, astfel că, ne vedem nevoiți sa procedăm la sesizarea Consiliului Național al Audiovizualului pentru a obliga postul de televiziune in cauză să ne acorde dreptul la replică in condițiile legal solicitate, cu precizarea că ne rezervăm dreptul de a solicita pe cale judiciară obligarea acestora la publicarea unei dezmințiri și la plata unor daune morale pentru prejudiciile de imagine cauzate, și, dacă va fi cazul, chiar sesizarea organelor judiciare.

Atasăm prezentului comunicat de presă conținutul deptului la replică inaintat postului REALITATEA PLUS în data de 14.04.2021, dovezile de comunicare succesivă a acestuia, precum si conținutul e-mailului primit in data de 15.04.2021 de la producătorul emisiunii in cauză.

Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania – Fratia,
Prin Sorin Leonard Bărăscu,

Confederatia Nationala Sindicala Cartel – Alfa,
Prin Bogdan Iuliu Hossu,

Blocul National Sindical, Prin Dumitru Costin

Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania,
Prin Iacob Baciu

Sind România S.R.L.,
Prin: Director General - Cornel Adrian Boaje Contabil sef - Ionel Filimon-Bors


DOCUMENTE:

1.Solicitare drept la replica Confederatii +SIND 14.04.2021 catre REALITATEA TV 
2. Dovada transmiterii solicitarii ref. drept la replica - webmaster@realitatea.net, 14.04.2021, RealitateaTV
3. Dovada transmiterii solicitarii ref. drept la replica - Vlad Nichita + Marius Huc, 15.04.2021 RealitateaTV
4. Raspuns ref. solicitare drept replica 4 confederatii+Sind Romania -producator  CRISTINA DRAGNEA 15.04.2021, RealitateaTV