Măsurile pe care le cerem guvernului în contextul crizei COVID 19

Către Guvernul României

In atenția domnului Prim Ministru Ludovic ORBAN

 

Domnule Prim Ministru,

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” nu poate accepta ca povara economică a acestei crize, care probabil că va avea un impact mult mai sever decât criza financiară din 2008-2009, să fie suportată exclusiv de lucrători, cetățeni, bugetul public și serviciile publice.

Față de această situație, ținând cont că guvernul nu a convocat înainte de declararea stării de urgență Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social, vă solicităm luarea urmatoarelor măsuri:

A. Pentru lucrători:

 1. Realizarea unei ordonanțe militare sau protocol tripartit pentru asigurarea sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă pentru unitățile care funcționează, care să fie verificate asupra aplicarii corecte de catre ITM; Măsurile minimale necesare sunt:
  1. Obligativitatea ca lucrătorii la locul de muncă să aibă echipament de protecție, cel puțin măști și mănuși;
  2. Asigurarea de dezinfectant la intrarea în unitate și la intrarea în fiecare sector al locului de muncă;
  3. Măsurarea temperaturii fiecărui lucrător înainte de a intra la locul de muncă;
  4. Fluxul funcțional să asigure pastrarea unei distanțe de cel puțin 1 m. între lucrători sau între lucrători și public, inclusiv în zona de pregatire (vestiare angajatilor, etc) și în transportul de la și către locul de muncă;
  5. Stabilirea de programe periodice de curățare/dezinfectare a zonelor de lucru și vestiarelor;
  6. Izolarea oricărui lucrător care prezintă suspiciuni de imbolnăvire, asigurandu-i concediu medical
  7. Trimiterea în șomaj tehnic a tuturor angajaților din categoriile cu risc ridicat de deces în caz de îmbolnăvire (lucrătorii cu afecțiuni respiratorii, cardiace, diabet, reumatice etc.)
 2. Pentru sectorul sanitar:
  1. Asigurarea echipamentelor individuale de protecție pentru toți salariații din sistemul sanitar.
  2. Instituirea ca măsură minimă de protecție a salariaților din sănătate a regulii: fiecare salariat trebuie să poarte cel puțin mască (minim chirurgicală) și mănuși.  
  3. Toți salariații din sănătate trebuie testați, ori de câte ori este necesar.
  4. Testarea tuturor pacienților, deoarece pacienții asimptomatici reprezintă principala sursă de infectare a salariaților din sănătate. 
  5. Introducerea rapidă, în toate spitalele, a unor proceduri standard, centrate pe precauțiile specifice pandemiei COVID 19.
  6. Utilizarea doar a spitalelor cu circuite adecvate.
  7. Oprirea urgentă a măsurii forțării salariaților din sănătate de a intra în carantină instituționalizată, drept condiție pentru a putea lucra.
  8. Asigurarea gratuită a locurilor de cazare pentru tot personalul din spitalele desemnate să trateze pacienți contaminați cu COVID-19 sau din secțiile spitalelor în care au fost confirmate cazuri de pacienți contaminați cu COVID-19; În discuție sunt salariați ale căror familii, în multe cazuri conviețuind cu proprii părinți, persoane vârstnice sau cu membri ai familiei cu probleme de sănătate, ar fi expuse riscului de contaminare cu COVID-19, motiv pentru care adoptarea unei măsuri guvernamentale în sensul celor solicitate constituie o prioritate.
  9. Asigurarea cu materiale de protecție pentru personal, testarea periodică a acestuia;
  10. Unitățile veterinare care lucrează cu COVID-19 să beneficieze și de sporul prevăzut pentru sistemul de sănătate;
  11. Plata orelor suplimentare pentru tot persoanalul bugetar din domeniul sănătate, poliție, politie locala, penitenciare, unitatile veterinare;
 1. Pentru sectorul comerț alimentar, în plus față de prevedrile de la pct 1., să se prevadă:
  1. instalarea de camere cu termoviziune la intrarile magazinelor, atât pentru clienți, cât și pentru angajați pentru a evita pătrunderea persoanelor posibil contaminate;
  2. sprijin din partea organelor locale pentru decontaminarea parcărilor magazinelor;
  3. creșterea numărului de pauze plătite în care angajații să își poată spăla sau dezinfecta mâinile;
  4. asigurarea de către organele statului a testării periodice a angajaților din magazinele de retail alimentar;
  5. magazinele să fie dezinfectate zilnic, inclusiv vestiarele angajatilor, cantinele și grupurie sanitare;
  6. stabilirea de programe clare de curățare/dezinfectare a zonelor cu risc ridicat de contaminare: casele de marcat și aparatele de self check-out, cărucioarele și coșurile, barelor de protecție;
  7. interzicerea accesului în magazine a clienților cu sacoșe de cumpărături refolosite;
  8. stabilirea unui număr optim de clienți aflați simultan în magazin în funcție de suprafața de vânzare;
  9. programul pentru seniori să fie între orele 8-11 întrucat aceștia fiind categoria cea mai expusă la îmbolnăviri ar trebui să fie primii care intră într-un spațiu recent dezinfectat;
  10. programul de funcționare al magazinelor să se încadreze în limitele orelor 8.00 și 20.00 astfel încât angajații să aibă timp la dispoziție să se deplaseze la și de la locul de muncă (mulți angajați locuiesc în localități limitrofe)
  11. programul de lucru al angajatilor sa fie fractionat in 2 ture de cate 6 ore plus 30 de minute pauza de masa. Diferenta salariala aferenta celor 2 ore fata de cele 8 ore de lucru legale sa fie suportata de la bugetul asigurarilor sociale (scurtarea timpului de contact cu clientii diminueaza riscul de infectare).
 2. Programul de lucru al angajaților care datorita COVID-19 si-au redus activitatea (transport feroviar, etc), reducandu-se durata saptamanala de lucru, diferența salarială aferentă orelor reduse să fie suportată de la bugetul asigurărilor sociale.
 3. Suspendarea temporară a plății ratelor bancare si/sau utilităților, fără penalități sau dobânzi;
 4. Interzicerea cresterii prețurilor la produse alimentare, de igiena și medicamente pe următoarele 6 luni; instituțiile abilitate să verifice și să amendeze drastic pe cei care încalcă această prevedere.

B. Pentru companii:

 1. Aplicarea cu celeritate a schemei de ajutor de stat, implementată în legislația românească prin OUG 81/2019 și plata compensațiilor pentru emisiile de bioxid de carbon introduse în prețul energiei pentru anii 2018-2020;
 2. Diminuarea taxei de cogenerare până la maxim 5% din valoarea actuală de 19,32 lei/MWh. In acest moment taxa de cogenerare plătită de industria energo-intensivă în cele 3 țări puternic industrializate din UE este: în Franța – 0,10 Euro/MWh; în Germania – 0,25 Euro/MWh; în Italia – 0,96 Euro/MWh. În 2018 această taxă în România a avut valori în intervalul 7,63 – 11,94 lei, iar începând cu 29 noiembrie 2019 a fost stabilită la valoarea de 19,32 lei/MWh, adică 4 euro/MWh.
 1. Transferul sumelor strânse din taxa de 2%, taxă prevazută la art. 78, alineat 2 din OUG 114/2018, într-un fond de urgență la dispoziția Guvernului, și utilizarea lor pentru companiile puternic afectate de această epidemie, de exemplu pentru companiile de transport care sunt vitale în asigurarea livrărilor produselor noastre.
 2. Reducerea pretului apei, de la nivelul actual, cu 90-95%, pe o perioadă determinată, pentru producătorii de energie hidroelectrică pentru perioada 2020-2021, cu obligativitatea operatorilor respectivi să ajusteze prețul de vânzare cu suma corespunzatoare echivalentă. In cazul în care nu ajustează prețul de vânzare, diferența de preț să fie colectată printr-o taxă echivalentă într-un fond de urgență la dispoziția Guvernului sau a ministerului de resort.
 3. Sistarea plății taxei clowback pe perioada situației de urgență, ceea ce ar sprijini unitățile din domeniu; este nevoie de plata salariilor pentru salariații care nu-și mai pot desfășura sarcinile de serviciu datorită riscului de expunere. 
 4. Prelungirea prin OUG a valabilității
  • CCM sau a acordurilor de muncă, indiferent de nivel, până la 31 martie 2021
  • A reprezentativității federațiilor sindicale
 5. Aprobarea de urgenta a bugetelor companiilor sau societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
 6. Prelungirea termenelor de depunere a bilanțurilor cu 3 luni de zile pentru companii, pentru organizațiile de angajatori și pentru organizațiile sindicale.

  C: Pentru sectorul agricol

 1. Pentru o interventie prompta si eficienta a personalului cu atributii in activitatile de irigatii, desecare si combatere a eroziunii solului din cadrul ANIF se va asigura accesul acestuia pe caile rutiere pe baza legitimatiilor de serviciu, fara a fi necesara Adeverinta eliberata de angajator.
 2. Pentru obtinerea de productii agricole superioare - subventionarea  energiei electrice necesara pentru functionarea statiilor de punere sub presiune a apei pentru irigatii din cadrul Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI).

 D. Pentru rectificarea bugetară:

 1. Rectificarea pozitivă a bugetului alocat sistemului sanitar public (bugetele Ministerului Sănătății și CNAS)
 2. Reducerea la 2% din actuala bază de calcul a îndemnizațiilor de membru in CA de la toate entitățile economice la care statul este acționar unic sau majoritar.
 3. Reducerea la 50% a sumelor plătite de stat partidelor politice.
 4. Restrângerea până la 25% a bugetelor actuale de publicitate în entitățile economice cu capital de stat sau majoritar de stat, în instituțiile publice centrale / locale și la administrațiile județene și administrațiile locale.
 5. Restrângerea până la 5% din suma actuală, a bugetelor de protocol în instituțiile publice centrale/locale, în entitățile economice cu capital de stat sau majoritar de stat și la administrațiile județene și administrațiile locale.
 6. Reducerea la 50% a sumelor forfetare în plată acordate parlamentarilor.
 7. Regândirea de urgență a sistemului de impozitare, prin introducerea impozitului progresiv, care să taxeze suplimentar veniturile care depășesc un anumit nivel (spre exemplu salariul mediu pe economie), dar și profiturile, dividentele, proprietățile și averile.
 8. Taxarea suplimentară a dividentelor și condiționarea sprijinului financiar pentru companii de suspendarea plății dividentelor către acționari, cu direcționarea sumelor către protejarea locurilor de muncă și a veniturilor angajaților.

 

Bogdan Iuliu HOSSU

Presedinte CNS „Cartel ALFA”