CNS Cartel ALFA solicită o analiză şi realizarea unui acord cu partenerii sociali privind măsurile fiscale

Ca parteneri sociali responsabili, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA susţine toate măsurile de combatere a muncii nedeclarate.

Deşi definiţia muncii nedeclarate (munca la gri si munca la negru) este una restrictivă în legislaţia românească, avem convingerea că se pot găsi mecanisme adecvate care să reducă şi să descurajeze fenomenul, cu condiţia ca acestea să fie propuse spre adoptare după o analiză temeinică, împreună cu toţi partenerii sociali, astfel încât efectul să fie cu adevărat de descurajare a practicilor de evaziune în acest domeniu şi nu de bulversare, în egală măsură, a angajaţilor şi angajatorilor.

Introducerea de mecanisme hei-rupiste, nediscutate în prealabil cu partenerii sociali, nu va face decât să încurajeze formele de muncă nedeclarată şi să culpabilizeze salariaţii şi pe cei care sunt contribuabili corecţi.

Faptul că guvernul doreşte să modifice codul fiscal, în sensul impozitării la nivelul salariului minim a salariilor, cu încadrare cu timp parţial, mai mici decât salariul minim, pe de o parte pune o presiune suplimentară asupra angajatorilor de bună credinţă, care pot avea o nevoie reală de personal angajat cu timp parţial, crescându-le costurile nejustificat, pe de altă parte, prejudiciază interesele salariatului, care nu va beneficia la pensie de aceste contribuţii suplimentare plătite de angajator.

In contextul în care, conform programului de guvernare, de la 1 ianuarie 2018 este prevăzut transferul contribuţiilor ce revin angajatorului în sarcina salariatului, acest lucru nu va determina decât o exploatare suplimentară a lucrătorului, scăzând valoarea salariului net a acestuia.

În acest sens, solicităm guvernului ca, în procedură de urgenţă, să dezbată în cadrul Consiliului Naţional Tripartit de Dialog Social măsurile de politică fiscală pe care le preconizează.

Având în vedere importanţa unor modificări de susbstanţă a politicii fiscale pentru toate activităţile economice desfăşurate pe teritoriul României – unele dintre aceste măsuri propuse fiind chiar fără precedent în spaţiul comunitar european – precum şi consecinţele nefaste pe care le poate avea adoptarea unor măsuri negândite şi neanalizate, solicităm realizarea unui acord cu partenerii sociali, pentru o politică coerentă de combatere a muncii nedeclarate.

Credem cu tărie că orice măsură fiscală are şanse mai mari să fie un succes dacă este bine argumentată, înţeleasă şi mai ales asumată de către cei care o aplică sau care sunt direct afectaţi de ea.