Reacții internaționale față de intenția Guvernului României de a transfera contribuțiile sociale ale angajatorului în sarcina angajaților

 

Intr-o scrisoare către Comisia Europeană, Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) solicită intervenția autorităților europene pentru a determina Guvernul României să renunțe la intenția sa de a plasa povara contribuțiilor sociale exclusiv asupra angajaților, începând cu 1 ianuarie 2018.

Această propunere a determinat deja poziția fermă a Grupului Lucrătorilor din Comitetul Economic și Social European, care a condamnat planul Guvernului României, de natură să submineze “progresele realizate după decenii de campanie pentru justiție socială și solidaritate și pentru drepturile și libertățile cetățenilor europeni”.

“Suntem șocați de acest plan guvernamental de a transfera întreaga responsabilitate pentru finanțarea sistemului de securitate socială către angajați. Aceasta ar adăuga la încălcările deja existente ale convențiilor OIM și ale ONU care protejează drepturile de securitate socială,” declară Luca Visentini, secretarul general al ETUC.

“Modificările intenționate încalcă în mod clar spiritul, textul și jurisprudența a două instrumente europene importante: Codul european de securitate socială și Carta socială europeană revizuită.

România a ratificat Codul european de securitate socială la 9/10/2009 (în vigoare de la 10/10/2010) și trebuie, prin urmare, să respecte dispozițiile sale, care prevăd că costul protecției sociale trebuie suportat în mod colectiv. România a ratificat, de asemenea, Carta Socială Europeană revizuită la data de 07.05.1999.

Mai mult, jurisprudența Comitetului European pentru Drepturi Sociale este clară în ceea ce privește chestiunile legate de finanțarea sistemelor / prestațiilor de securitate socială și stabilește că acestea trebuie finanțate colectiv: cu alte cuvinte, finanțat prin contribuțiile angajatorilor și angajaților și/sau de la bugetul de stat.” se arată în documentul transmis Comisiei Europene.

 

Anexe:

Declarația doamnei GABRIELE BISCHOFF, Președintele Grupului Lucrătorilor, Comitetul Economic și Social European (traducere in Română), disponibilă online: http://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/declaration-g-bischoff-proposed-romanian-reform-social-security-system

Scrisoarea ETUC către Comisarul European pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Mobilitate