Cerem demisia Ministrului Finanțelor Publice, dl. Orlando Teodorovici!

Domnul Orlando Teodorovici nu are ce să caute în Guvern.

Partidul Social Democrat a primit un mandat de guvernare în baza angajamentului că va promova politici care să aducă bunăstare cetățenilor, să elimine discrepanțele uriașe din societate, să întărescă serviciille publice și accesul tuturor cetățenilor la aceste servicii bazându-se pe echitate și solidaritatea intra- și inter- generații.

Declarațiile și inițiativele recente ale domnului Orlando Teodorovici sunt contrare acestor obiective:

  1. Luna trecută a propus eliminarea salariului minim, deși salariul minim a rămas singura și ultima redută în mecanismul redistribuirii care nu a fost distrusă de tăvălugul de măsuri neoliberale pro-capital și pro-bogați (taxarea extrem de mică a capitalului si profiturilor dar mare a muncii, blocarea negocierilor colective etc).

  2. Inițiativele domniei sale în Parlament arată aceeași agendă de destructurare a sistemelor de protecție socială și împingerea unui număr din ce în ce mai mare de lucrători în precaritate, în folosul prezervării la niveluri maxime a profiturilor. Plx nr. 83/2018 propune extinderea și mai mult a domeniilor în care pot fi utilizați zilierii în locul salariaților. Legea zilierilor, introdusă în 2011, a început cu câteva domenii, cu titlu de excepție, în care se puteau angaja, sezonier, lucrători cu ziua. Treptat, aceste domenii s-au extins, în prezent ajungându-se ca în peste jumătate din sectoarele de activitate să poată fi angajați zilieri. Aceștia sunt excluși din sistemele de protecție socială și într-o mare măsură din sfera dreptului muncii, pentru că zilierii nu au dreptul la asociere, iar pentru aceste relații de muncă nu se plătesc contribuții sociale. Cum să nu fie afectată sustenabilitatea sistemului de sănătate, dacă eliminăm din ce în ce mai mulți contribuabili la acest sistem ?

  3. In final, domnul Orlando Teodorovici propune pachete de servicii de sănătate diferențiate, în funcție de suma plătită de contribuabil, probabil neînțelegând ce înseamnă dimensiunea socială a statului (proclamată în Constituție) și principiile universalității, echității și solidarității pe baza cărora este construit sistemul de sănătate publică. Încercarea de a-și nuanța declarațiile nu schimbă cu nimic esența lor. Preocuparea pentru tratamentul diferențiat, în funcție de puterea financiară a cetățenilor, este mult mai sus pe agenda domnului ministru decât, spre exemplu, preocuparea pentru lărgirea bazei de contribuabili și asigurarea sustenabilității sistemului sau preocuparea pentru combaterea evaziunii fiscale deosebit de mari.

În plus, inițiativele pentru modificarea legislației elaborate de Ministerul Finanțelor Publice sunt comunicate partenerilor sociali de pe o zi pe alta, fără ca aceștia să aibă timpul necesar să analizeze proiectele și să formuleze un punct de vedere consensual și documentat, în aceste condiții fiind imposibilă realizarea unui dialog real pe subiect.

Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” solicită demisia imediată a Ministrului Finanțelor Publice, dl. Orlando Teodorovici. Sperăm că succesorul său va fi o persoană care să îmbrățișeze în mod real valorile social democrației, ale partidului aflat la guvernare, care va înțelege că o societate segregată, cu mulți foarte săraci și puțini foarte bogați, cu inegalități duse la extrem, cu instabilitate legislativă și fiscală, nu este peformantă economic pe termen lung.