Solicităm prelungirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite

Scrisoare deschisa

doamnei Prim Ministru Vasilica Viorica DANCILA

 

Doamna Prim Ministru,

Prin HG nr 1014/2015, privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, perioada de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite valabile pana la data de 31 decembrie 2015 s-a prelungit pana la data de 31 decembrie 2018.

Pana la aceasta data, angajatorii care detin avize de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite au obligatia de a elabora planul de prevenire si protectie corespunzator locurilor de munca incadrate in conditii deosebite, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni, esalonate si distribuite trimestrial, astfel incat, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2018, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale.

In toate punctelor de lucru a unitatilor unde au fost constatate neconformitati in raport cu legislatia in vigoare, au fost elaborate fise de sinteza a neconformitatilor in baza carora s-au elaborat programe de masuri tehnico-organizatorice de normalizare a locurilor de munca.

In majoritatea cazurilor normalizarea conditiilor de munca presupune achizitionarea de echipamente de munca conforme cu cerintele esentiale de securitate si sanatate in munca sau schimbarea proceselor de productie, care necesita investitiice nu au putut fi acoperite integral pana acum din lipsa de fonduri.

Cu toate ca masurile tehnico-organizatorice au fost realizate in mare masura, se constata ca in unele locuri de munca nu pot fi eliminati factorii de risc existenti, iar factori precum cei de mediu (microclimat nefavorabil vara sau iarna, prin temperaturi extreme si intemperii diverse) nu au solutie de rezolvare.

Impactul activitatilor incadrate in conditii deosebite raportate asupra starii de sanatate a salariatilor a constituit in mod constant o preocupare a tuturor factorilor responsabili din sistem.

In aceste conditii, multe unitati nu vor putea, pana la 31 decembrie 2018 sa-si normalizeze conditiile de munca. Datorita acestui fapt exista riscul ca salariatii sa presteze activitati in conditii deosebite de munca, dar activitatea lor sa fie considerata scriptic realizata in conditii normale de munca, ceea ce ii va lipsi de drepturile conferite de lege pentru munca in conditii deosebite.

Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel national semnatare, va solicita elaborarea unui act normativ care sa reglementeze prelungirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite pentru perioada 31 decembrie 2018 - 31 decembrie 2021, deoarece HG nr 1014/2015 pentru modificarea si completarea HG nr. 246/2007, privind metodologie de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite expira la 31 decembrie 2018.

 

C.N.S. Cartel ALFA                              Bogdan Iuliu HOSSU

 

C.N.S.L.R. FRĂŢIA                                Leonard BARASCU

 

B.N.S.                                                  Dumitru COSTIN

 

C.S.D.R.                                               Iacob BACIU