Concedierea

Contractul individual de muncă poate înceta astfel:

  1. de drept;
  2. ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
  3. ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.

Este interzisă concedierea salariaţilor:

  1. pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
  2. pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.

Concedierea pentru motive care nu ţin de salariat reprezintă încetarea muncii  prin desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Concedierea poate fi individuală sau colectivă.

Dacă ați fost concediaţi și nu este din vina dumneavoastră, beneficiați de şomaj şi de compensaţii  care sunt prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

 În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia consultări cu sindicatul privind:

  1. metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;
  2. diminuarea consecinţelor concedierii .

Dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile și nu este respectată procedura, concedierea este lovită de nulitate absolută.