Formarea profesională

Formarea profesională a salariatului este necesară, în principal, pentru  obținerea unei calificări profesionale și pentru adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă.

 Angajatorul are obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:

  1. cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;
  2. cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.

Toate cheltuielile se suportă de angajator. 

Angajatorul care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Planul de formare profesională este anexă la contractul colectiv de muncă. Toți salariații trebuie să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională.

 

Participarea la formarea profesională poate fi cerută de avea loc salariat sau de angajator.  Pe perioada participării la cursurile de formare profesională, la cererea angajatorului,  salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale și de vechime la locul de muncă.

Cursurile de la facultate, cursurile masterale, cele doctorale sau post doctorale nu sunt considerate cursuri de formare profesională.