Salariul și alte beneficii

Salariul este suma datorată de angajator salariatului pentru munca prestată sau serviciile aduse de salariat. Alţi termeni folosiți sunt: remuneraţie, retribuţie, indemnizaţie sau soldă (specifică militarilor).

Salariul de bază reprezintă partea fixă a salariului, în funcţie de care se calculează celelalte drepturi ale salariaţilor (sporuri, indemnizaţia de conducere, salariul de merit etc). Plata salariului reprezintă o obligaţie principală a angajatorului. Salariul se plăteşte cel puţin o dată pe lună, la data stabilită prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern.

Sporurile se acordă în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, de timpul de muncă, de vechimea concretizată în creşterea eficienţei economice a muncii prestate.

 Adaosurile la salariu, primele, ajutoare sociale, tichete de masa și tichete cadou sunt stabilite prin negociere și sunt cuprinse în contradtul colectiv de muncă.                     

Salariul brut cuprinde pe lângă salariul de bază, sporurile și ale adausuri și contributiile pe care le datoreză salariatul.

Salariul net este salariul cu care pleacă acasă salariatul (ce rămâne după ce sunt plătite toate contribuțiile și taxele). Negocierea individuală este bine să se realizeze pe salariul net.