Sănătate și securitate în muncă

Ar fi foarte bine ca un salariat, indiferent de profilul unității în care activează, să fie conștient că are un rol important pentru păstrarea sănătății, pentru prevenirea accidentelor și chiar salvarea vieții lui și a colegilor.

Un sindicat se va implica în:

 1. prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale;
 2. informarea cu privire la obligațiile care revin salariaților și angajatorilor;
 3. stabilirea regulilor specifice la locul de muncă, așa cum rezultă din Regulamentul intern sau din Instucțiunile SSM proprii;
 4. stabilirea pericolelor în cazul utilizării substanțelor chimice, a celor cu privire la lucrul la calculator, a manipulării manuale a maselor, a zgomotului la locul de muncă etc.;
 5. constituirea Bugetului de cheltuieli pentru securitate și sănătate la locul de muncă;
 6. constituirea și funcționarea CSSM și rolul pe care îl poate avea CSSM;
 7. negocierea capitolului privind securitatea și sănătatea în muncă din CCM;
 8. participarea la cercetarea accidentelor de muncă;
 9. reprezentarea intereselor și rezolvarea plângerilor celor pe care îi reprezintă.

 

Fiecare salariat trebuie să știe că legea:

 • obligă angajatorul să asigure resursele necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire și protecție precum și pentru informarea și instruirile necesare în domeniul SSM;
 • obligă angajatorul să nominalizeze una sau mai multe persoane cu responsabilități în activitățile de aplicare a măsurilor de prevenire și protecție, de verificare a aplicării acestor măsuri și de raportare în scris a deficiențelor constatate către conducerea unității;
 • obligă angajatorul să asigure resurse de timp reprezentanților salariaților pentru formarea acestora în domeniul SSM;
 • obligă angajatorul să comunice reprezentanților salariaților deciziile privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și eliminarea/ reducerea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • permite reprezentanților salariaților în domeniul SSM să solicite informații privind evaluarea riscurilor profesionale și deciziile sau măsurile adoptate pentru evitarea/ reducerea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • permite reprezentanților salariaților în domeniul SSM să intervină în rezolvarea problemelor care generează de pericole de accidentare și îmbolnăvire profesională. Reprezentanții salariaților au dreptul să solicite oricând informații cu privire la evaluarea riscurilor la locurile de muncă pe care le consideră periculoase și pentru care apreciază că nu s-au adoptat suficiente măsuri de prevenire și protecție.

Pentru mai multe informații descarcă Broșura: Securitatea și sănătatea la locul de muncă, 2017 

Brosura SSM