29 octombrie - Ziua globală de acțiune pentru îngrijire: Investiți acum în sănătate și îngrijire

COVID-19 a determinat înțelegerea faptului că depindem de serviciile esențiale ale economiei îngrijirii - sănătate, educație, îngrijire a copiilor, îngrijirea vârstnicilor și sprijin pentru cei cu dizabilități. Odată cu expunerea dependenței noastre de lucrătorii esențiali în timpul pandemiei, înțelegem mai mult ca oricând că redresarea economică trebuie să asigure o muncă decentă în aceste sectoare.

Odată cu amplificarea valului de pandemie, serviciile de sănătate și îngrijire sunt supuse unor tensiuni majore, expunând problemele structurale cu care se confruntă sistemul de sănătate. Spitalele și lucrătorii medicali nu au măsuri adecvate de sănătate și siguranță și nici echipamentul personal de protecție necesar pentru a răspunde acestei creșteri a infecțiilor. Mulți lucrători sunt stresați și epuizați din cauza presiunii imense asupra lor, a condițiilor de lucru și a volumului de lucru care nu poate fi asigurat cu personalul existent.  

Aceste lipsuri de personal, împreună cu anii de subfinanțare și o deteriorare a condițiilor de muncă sunt acum cele mai mari obstacole în calea rezistenței sistemului de sănătate și în lupta eficientă împotriva virusului.

Avem nevoie urgentă de reforme profunde ale asistenței medicale la nivel național, susținute de creșterea finanțării sectorului de sănătate, implicându-i pe cei care lucrează în fiecare zi pentru a asigura asistență medicală de calitate.

În această zi, sindicatele transmit un mesaj guvernelor din statele membre ale UE și din întreaga lume pentru a crește investițiile în sănătate și îngrijire, ca element central în planurile de redresare.

Recuperarea necesită investiții majore în sănătate și îngrijire! Cerem:

  • Investiții în sănătatea publică, incluzând sănătatea mintală, îngrijirea copiilor, educația timpurie, îngrijirea vârstnicilor și alte servicii de îngrijire socială care deservesc comunitățile;
  • Accesul tuturor la servicii de sănătate publică, îngrijire și educație de calitate;
  • Garantarea dreptului la asociere și la negociere colectivă pentru toți lucrătorii din domeniul sănătății și îngrijirii;
  • Salarizare și condiții de muncă decente, inclusiv plata egală pentru munca de valoare egală, oportunități de formare și sănătate și securitate la locul de muncă;
  • Echitate și nediscriminare în recrutare, acces la formare și oportunități de promovare.
  • Protecție socială universală, disponibilă tuturor lucrătorilor, indiferent de tipul de relație de muncă (standard sau atipică).