CNS Cartel ALFA susține creșterea diferențiată a salariului minim și implicarea în dialog a tuturor actorilor sociali

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” susține măsurile propuse de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, de creștere a salariului minim și stabilire a unor niveluri diferențiate în funcție de nivelul de studii și experiență. Creșterile salariale sunt absolut necesare și urgente pentru a asigura un nivel de trai decent din muncă și pentru direcționa către lucrători o parte mai justă din valoarea adăugată creată. Aceste măsuri trebuie însă integrate într-o strategie care să implice toți actorii sociali. 

România a depășit țările din zonă la avuție, însă discrepanțele dintre cei puțini care dețin avuția și restul cetățenilor este cea mai mare din Europa. România trebuie să renunțe la modelul unei economii bazate pe salarizare precară și la politicile orientate exclusiv către favorizarea capitalului, pentru a putea oferi un viitor mai bun cetățenilor săi.

În același timp, ne menținem convingerea că negocierile colective, la toate nivelurile și cu accent pe negocierea la nivel de sector de activitate, constituie cel mai eficient instrument pentru a stabili politici salariale adaptate specificităților fiecărui domeniu de activitate. Grilele de salarizare sunt un atribut al partnenerilor sociali prin negociere. La fel și politicile de formare profesională, care să ofere stabilitate și să echilibreze relațiile de muncă în România.

Blocarea în 2011 a mecanismului negocierilor colective (prin adoptarea Legii 62/2011 a dialogului social), în principal prin eliminarea grilelor de ierarhizare, a condus la polarizarea actuală. Datele sunt cât se poate de relevante: în 2011, înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, contractele colective asigurau o ierarhie profesională echilibrată, astfel încât doar 8% dintre salariați se aflau atunci încadrați la nivelul salariului minim, la fel ca nivelul actual din țările în care există sisteme de negocieri colective funcționale, precum Germania, Olanda sau Belgia sau Franța (Studiu EUROFOUND). Acum, peste 2 mil. din cei 5,4 mil. salariați din România și mai bine de jumătate din salariații din sectorul economic sunt încadrați la salariul minim. 

În Parlament există în momentul de față două inițiative de modificare a Legii dialogului social. CNS Cartel ALFA, alături de celelalte confederații sindicale, este implicată în dezbaterile de la nivelul Parlamentului, cu propuneri de amendamente care au ca scop îmbunătățirea cadrului legal actual. Este nevoie urgentă de îmbunătățirea legii pentru deblocarea negocierilor colective la toate nivelurile și pentru încurajarea partenerilor sociali să se așeze la masa negocierilor. Măsurile luate de pe-o zi pe alta și nediscutate în prealabil cu actorii sociali implicați, pentru găsirea celor mai bune formule, pot conduce la alte probleme și blocaje în aplicarea lor.

Astfel, CNS Cartel ALFA își menține deschiderea pentru dialogul cu organizațiile patronale. Este nevoie de un cadru legislativ mai bun al dialogului social, dar și de voința actorilor pentru a construi un dialog social bipartit eficient, bazat pe încredere reciprocă și interese comune. Considerăm că politica salarială urmată de România a făcut deservicii majore nu doar salariaților, ci și mediului de afaceri care în prezent, datorită migrației masive întâmpină dificultăți în asigurarea personalului pentru propriile afaceri. Instabilitatea fiscală și legislativă și măsurile adoptate fără o fundamentare adecvată în urma unui dialog consistent cu actorii implicați sunt în detrimentul unei dezvoltări durabile.

 

 

Biroul Național al CNS Cartel ALFA