Dialogul Social - retrogradat la cel mai de jos nivel al structurii organizatorice din Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Scrisoare deschisă

Către: Guvernul României
Doamnei Prim-ministru Vasilica-Viorica DĂNCILĂ

Doamnă Prim-ministru,
În schema guvernului, activitatea de coordonare a Dialogului Social a trecut în ultima vreme prin transformări succesive. Din direcție de specialitate în subordinea Ministerului Muncii a fost transformat în cursul anului 2017 în Minister, apoi din nou in direcție de specialitate în cadrul Ministerului Muncii.

Proiectul de act normativ aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale retrogradează Dialogul Social la nivel de serviciu, nivelul cel mai de jos al structurii organizatorice.

Din expunerea de motive reiese că activitatea de reorganizare este motivată în principal de perspectiva preluării de la 1 ianuarie 2019 a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în sensul “creșterii capacității administrative necesare exercitării acestui mandat”.

Astfel, se mai arată în nota de fundamentare, “România va avea posibilitatea de a-și imprima viziunea națională asupra dezbaterilor strategice privind viitorul proiectului european, de a contribui în mod direct la procesul de consolidare a acestuia și de a promova pe agenda europeană unele dosare pe care țara noastră le consideră importante.”

Nu ne este prea clar care sunt dosarele pe care țara noastră le consideră importante, însă unul dintre documentele pe care Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană pun un accent deosebit este Pilonul European al Drepturilor Sociale, proclamație semnată anul trecut de Statele Membre la Goteborg. Pilonul European al Drepturilor Sociale este instrumentul care repune problemele cetățenilor europeni în centrul atenției, cu scopul de a restabi echilibrul dintre obiectivele economice și cele sociale ale Uniunii și Statelor Membre, pentru o Europă mai echitabilă.

Realizarea acestor obiective presupune o implicare adecvată a partenerilor sociali în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor publice și a reformelor din cadrul Semestrului European.

Pentru România, Recomandările specifice de țară ale Comisiei Europene remarcă însă că “Implicarea partenerilor sociali în elaborarea și aplicarea reformelor economice și sociale a fost foarte limitată.” 

Mai mult, în Avizul privind Programul de convergență al României pentru 2018, Consiliul Europei “RECOMANDĂ ca, în perioada 2018-2019, România să întreprindă acțiuni astfel încât (...) Să îmbunătățească funcționarea dialogului social.”

Spre exemplu, deși ați specificat deschiderea către dialog, Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social – instituţia cea mai înaltă a dialogului social tripartit, prezidată de prim-ministrul în funcţie și care are prevăzute întâlniri trimestriale – nu a fost convocat niciodată în acest an, deși ne aflăm deja în al trimestrul al treilea și cel puțin confederațiile sindicale au solicitat expres convocarea sa.

În aceste condiții, marginalizarea rolului Dialogului Social din cadrul Ministerului Muncii - instituția cu un rol cheie în implementarea reformelor incluse în Planul Național de Reformă în cadrul Semestrului European – la un nivel care este lipsit de putere de decizie și influență, este un alt simptom al lipsei de interes față de problemele reale are cetățenilor acestei țări. 
În plus, este în contradicție cu ÎNSUȘI scopul reorganizării, dând, din nou, un semnal extrem de prost către partenerii noștri europeni.

În concluzie, solicităm să lăsați forma legislativă existentă în acest moment, fără nicio altă schimbare, în sensul în care Dialogul Social să își găsească locul adecvat în structura Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Bogdan Iuliu HOSSU
Preşedinte CNS „Cartel ALFA”