Solicităm Președintelui României promulgarea legii de majorare a Indicatorului Social de Referință, declarată constituțională

Către: Administrația Prezidențială

In atenția: Președintelui României, Klaus Werner Iohannis 

 

Stimate domnule președinte, 

 

Având în vedere decizia Curții Constituționale a României din data de 25 noiembrie 2020, prin care Curtea a respins sesizarea PNL depusă împotriva legii care majorează Indicatorul Social de Referință (PL-x nr. 453/2020), adoptată la data de 13 septembrie 2020 de Camera Deputaților cu 167 de voturi pentru, trimisă spre promulgare în data de 19 septembrie 2020, 

În numele Campaniei pentru Muncă și Viață Decentă, care reprezintă o rețea de organizații non-guvernamentale, sindicate și experți din mediu academic, 

Vă solicităm să promulgați Legea de majorare a Indicatorului Social de Referință (ISR). 

Legea pentru majorarea ISR este inițiată în contextul crizei de sănătate publică cu care ne confruntăm și care se traduce printr-o criză socială și economică care afectează cu preponderență categoriile vulnerabile. Actualul nivel de protecție socială pe care îl oferă statul român este insuficient pentru a atenua impactul negativ și pentru a combate sărăcia, iar această realitate devine extrem de acută în astfel de situații de criză. Rolul statului în asigurarea unui sistem eficient de protecție socială pentru cetățenii săi este unul esențial, statuat în Constituția României, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, Carta Socială Europeană și în convențiile internaționale la care România este parte. Pilonul European al Drepturilor Sociale, angajament semnat în noiembrie 2017 întărește protecția și promovarea drepturilor sociale ale cetățenilor europeni.

Vă reamintim, domnule Președinte, că valoarea ISR nu a fost ajustată niciodată din anul 2008, în ciuda creșterii indicilor prețurilor de consum, dar și a nivelului salarial din România. Datele Institutului Național de Statistică ne arată că din decembrie 2008 și până în decembrie 2019, indicele creșterii prețurilor de consum s-a majorat cu 137%. 

Subliniem, de asemenea, că în anul 2012, când s-a decis că ISR va deveni unitatea de referință în raport cu care se vor stabili cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială, valoarea ISR reprezenta 75% din salariul minim brut garantat în plată la nivelul anului respectiv (700 de lei). În momentul de față, valoarea ISR reprezintă mai puțin de 25% din valoarea salariului minim lunar brut. Stagnarea valorii acestui indicator a dus la scăderea indemnizațiilor de șomaj la doar 24% din salariul lucrătorilor, un nivel care nu asigură o protecție reală în cazul piederii temporare a locului de muncă.  

Creșterea decalajului dintre valoarea ISR și salariul minim a condus la o degradare continuă a calității protecției sociale. În acest moment, eficiența reducerii sărăciei este extrem de scăzută – doar 15% dintre persoanele care trăiesc în gospodării aflate sub pragul sărăciei monetare evită situația de sărăcie prin intermediul prestațiilor sociale. În plus, doar o cincime dintre copiii care trăiesc în gospodării cu venituri mici pot evita sărăcia ca rezultat al transferurilor sociale în România, în comparație cu 40% în medie în UE.

Domnule Președinte, vă reamintim că în ciuda unor mituri populare, România are printre cele mai mici cheltuieli cu  protecția socială din întreaga Uniune Europeană, deși are cea mai înaltă rată a sărăciei. 

Cheltuielile pentru excluziune socială reprezintă doar 0.1% din PIB față de media UE de 0.6%  (2017). Ne-majorarea ISR reprezintă o condamnare la sărăcie a milioane de români a căror supraviețuire depinde de gestul și responsabilitatea dumneavoastră. 

Cheltuielile cu protecția socială nu sunt o pierdere la buget, așa cum se spune adesea, ci reprezintă o investiție în oameni. Un studiu recent ne arată că majorarea ISR va avea un efect benefic și pentru economie, nu doar pentru oameni. Astfel, studiul arată că o creștere etapizată a Indicatorului Social de Referință la 1.200 de lei, așa cum propune legea pe care vă cerem să o promulgați ar rezulta într-o creștere de 0,99 puncte procentuale din PIB a cheltuielilor bugetare, dar ar avea drept rezultat un câștig economic estimat de 0,9% din PIB (studiul disponibil aici (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/16834.pdf). 

Domnule Președinte, majorarea ISR va avea efecte benefice atât din punct de vedere social, cât și economic. Prin urmare, vă rugăm să acționați în interesul celor mai vulnerabile categorii, dar și în interesul general al țării, promulgând legea de majorare a ISR. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Membrii Campaniei Viață și Muncă Decentă  

 

***


Campania pentru Viață și Muncă Decentă e un proiect derulat de sindicate și ONG-uri, care își propune creșterea gradului de conștientizare cu privire la condițiile de viață și muncă din România și impulsionarea unor modificări legislative sau politici publice care să împiedice  abuzurile la locul de muncă. Premisa de la care pleacă campania este că democrația la locul de muncă e la fel de importantă ca democrația politică – una nu poate exista fără cealaltă. (https://monitorsocial.ro/campanii/)