Negocieri colective

Contractele colective de munca se pot negocia la nivel de unitati, grupuri de unitati si sectoare de activitate.

Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajați. Inițiativa negocierii aparține angajatorului sau organizatiei patronale, iar dacă acesta nu inițiază negocierile, sindicatul reprezentativ va inția procedura.

Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor.

La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii, si data pana la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie.

Tot la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul-verbal urmatoarele:

 1. componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza unor imputerniciri scrise;
 2. nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca;
 3. durata maxima a negocierilor convenita de parti;
 4. locul si calendarul reuniunilor;
 5. dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;
 6. dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;
 7. alte detalii privind negocierea.

Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.

Informatiile pe care angajatorul sau organizatia patronala le va pune la dispozitia delegatilor sindicali ori a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, vor cuprinde cel putin date referitoare la:

 1. situatia economico-financiara la zi;
 2. situatia ocuparii fortei de munca.

La fiecare sedinta de negociere se vor incheia procese-verbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se va consemna continutul negocierilor.

Clauzele contractelor colective de munca pot stabili drepturi si obligatii numai in limitele si in conditiile prevazute de lege.

Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:

 1. pentru toti angajatii din unitate, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel;
 2. pentru toti angajatii incadrati in unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca;
 3. pentru toti angajatii incadrati in unitatile din sectorul de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca si care fac parte din organizatiile patronale semnatare ale contractului.