28 aprilie - Ziua SSM: Un loc de muncă sigur și sănătos este un drept fundamental, recunoscut de Organizația Internațională a Muncii

Un loc de muncă sigur și sănătos este un drept fundamental, iar organizarea sindicală oferă cea mai bună protecție

CNS Cartel ALFA solicită Ministerului Muncii și Solidarității Sociale să demareze ratificarea Convențiilor OIM nr. 155 și nr. 187 care, de anul trecut, au devenit convenții fundamentale

Cu ocazia Zilei Internaționale a sănătății și securității în muncă, 28 aprilie, sindicatele promovează rolul pe care organizarea colectivă a lucrătorilor îl are pentru a avea locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase.

Anul trecut, prin rezoluția adoptată de Conferința Internațională a Muncii – Parlamentul Națiunilor Unite în chestiuni legate de muncă – principiul unui mediu de lucru sigur și sănătos a fost adăugat între principiile și drepturile fundamentale. Modificarea este prima extindere a drepturilor fundamentale ale lucrătorilor în ultimul sfert de secol.

Securitatea și sănătatea la locul de muncă a devenit astfel a cincea categorie de principii și drepturi fundamentale la locul de muncă, completând cele patru categorii existente: libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă, eliminarea muncii forțate sau obligatorii, abolirea muncii copiilor și eliminarea discriminării în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și profesia.

Spre deosebire de Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM) - care sunt supuse ratificării de către fiecare stat membru în parte pentru a fi aplicabile, se așteaptă ca toate cele 187 de state membre OIM să respecte, să promoveze și să realizeze principiile și drepturile fundamentale.

Fiecare dintre principiile fundamentale este asociat cu cele mai relevante convenții ale OIM. În ceea ce privește SSM, Convențiile C-155 și C-187 vor fi considerate acum convenții fundamentale. 

Este important de subliniat faptul că OIM a avut întotdeauna o înțelegere largă a sănătății lucrătorilor, care nu înseamnă doar absența bolii sau a infirmității. Aceasta include, de asemenea, "elementele fizice și psihice care afectează sănătatea și care sunt direct legate de securitatea și igiena la locul de muncă" (art. 3). Prin Convenția privind cadrul de promovare a securității și sănătății în muncă (C-187), membrii OIM se angajează să promoveze îmbunătățirea continuă a securității și sănătății în muncă pentru a preveni accidentele de muncă, bolile și decesele profesionale, prin elaborarea, în consultare cu organizațiile cele mai reprezentative ale angajatorilor și lucrătorilor, a unei politici naționale, a unui sistem național și a unui program național.

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA solicită Ministerului Muncii și Solidarității Sociale să demareze procedurile pentru ratificarea celor două convenții privind SSM (Convenția privind Siguranța si Sănătatea la locul de Muncă, nr. 155/1981 și Convenția privind cadrul de promovare a sănătăţii şi securităţii în muncă, nr. 187/2006) care anul trecut au devenit convenții fundamentale și sunt astfel singurele convenții fundamentale neratificate de România.

Sindicatele se vor folosi de organizare pentru a se asigura că noul drept fundamental este pus în practică și că va avea un impact pozitiv asupra vieții de zi cu zi a lucrătorilor. Organizarea sindicală a lucrătorilor îmbunătățește mediul de lucru prin consultarea cu privire la evaluările de risc, la serviciile de sănătate la locul de muncă și la furnizarea de echipamente de protecție personală.

Sănătatea și siguranța în muncă nu este un cadou din partea autorităților sau a unui angajator bun: sănătatea și siguranța la locul de muncă este un drept al lucrătorilor, pe care îl apără sindicatele.

Sindicatele fac munca mai sigură!