CNS Cartel ALFA solicită Guvernului reanalizarea legii nr. 360/2023 - legea privind sistemul public de pensii

SCRISOARE DESCHISĂ

Către: Guvernul României

Domnului Marcel Ciolacu, Prim Ministru,

Doamnei Simona Bucura-Oprescu, Ministrul Muncii

 

Domnule Prim Ministru, Doamna Ministru,

Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA” vă solicită reanalizarea legii nr. 360/2023 - legea privind sistemul public de pensii.

În urma semnalelor transmise anterior, reprezentanții CNS Cartel ALFA au evidențiat disfuncționalitățile din textul legii, în contrast cu unele opinii exprimate de reprezentanții altor confederații sindicale (a se vedea extrasul din procesul verbal al sedinței CA a CNPP din 30 ianuarie 2024, anexat).

Observăm că există si o opacitate în construcția unui cadru legislativ care să respecte drepturile fundamentale, incluzând dreptul la muncă și dreptul la pensie conform condițiilor legale, drepturi consacrate în Constituția României.

In acest sens, luăm act de intenția de a corecta legea 360/2023 și a HG 181/2024 și în acest context, revenim la solicitarea noastră anterioară și vă solicităm următoarele modificări URGENTE:

  • Eliminarea articolului 46 din lege;
  • Modificarea art 88 și art. 84.

Propunem modificarea articolului 88 alineatul (1) din Legea nr. 360/2023 pentru a ajusta punctajul suplimentar acordat lucrătorilor cu activități în condiții speciale și deosebite, astfel încât să se asigure echitatea în calculul pensiilor. De asemenea, este necesară modificarea articolului 84 alineatul (2) din Legea nr. 360/2023 pentru a stabili o valoare a punctului de referință diferită pentru perioadele lucrate în condiții speciale, astfel încât să se țină cont de dificultatea și impactul asupra duratei vieții lucrătorilor, cat si a contributiilor suplimentare. Calculul justificativ este prezentat în Anexa 2.

Aceste modificări sunt esențiale pentru asigurarea justiției sociale și a respectului față de contribuțiile aduse de salariații cu locuri de muncă în condiții speciale și deosebite. Aceste schimbări vor duce la:

  1. Eliminarea confuziei și posibilelor abuzuri ale unor funcționari din cadrul CNPP legate de dreptul cumulului pensiei cu salariul de la pct 1) de mai sus
  2. Înlăturarea injustiției sociale a lucrătorilor care au muncit sau muncesc în grupele speciale sau deosebite de muncă, permițând realizarea dezideratului: "două persoane care ies la pensie în perioade diferite, cu aceleași condiții, să aibă în aceeași lună aceeași valoare de pensie".

În spiritul protejării libertății de a lucra într-un mediu echitabil și sigur, CNS Cartel ALFA susține modificările solicitate care vor contribui la asigurarea unei legislații care să faciliteze accesul la muncă și să protejeze drepturile lucrătorilor în întreaga lor diversitate.

Libertatea de a lucra în condiții corecte și echitabile reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai democrației sociale și economice.

 

Bogdan Iuliu HOSSU

Presedinte CNS „Cartel ALFA”

 

Anexa 1: Extras din PV al sedintei CA din data de 30 ianuarie 2024

Anexa 2. Propunere de modificare a Legii n. 360/2023 privind sistemul public de pensii