Demararea proiectului "+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile", cod proiect 311262

CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ SINDICALĂ - "CARTEL ALFA", în calitate de beneficiar, în parteneriat cu FEDERAȚIA "SOLIDARITATEA SANITARĂ" DIN ROMÂNIA implementează proiectul "+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile", cod proiect 311262.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European+ și se desfășoară în perioada 01.02.2024 - 31.01.2029.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității organizațiilor sindicale printr-o serie de intervenții cu implicații sistemice la nivel național. Acest obiectiv este direct corelat cu obiectivul PEO ESO 4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii”.

Obiective specifice ale proiectului:

  • OS 1 Creșterea calității procesului decizional și implicit a politicilor de ocupare prin capacitarea a 28 de parteneri sociali printr-o serie de intervenții integrate care cuprind operaționalizare/modernizare spații de lucru, pachet de servicii complementare, formare/instuire (non formală), etc.
  • OS 2 Consolidarea autonomiei de organizare și acțiune a partenerilor sociali prin crearea unei rețele naționale de Centre de Formare și Informare Sindicală Cartel ALFA și prin dotarea modernizarea departamentelor de comunicare (ex. amenajare studio radio/podcast).
  • OS 3 Dezvoltarea capacității acestora de a deveni furnizori de servicii de asistență, consiliere și informare acordată membrilor prin intermediul serviciilor furnizate în cadrul proiectului.
  • OS 4 Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali pentru a furniza servicii de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a acestora în dialogul social printr-o serie de acțiuni de instruire integrată (programe acreditate ANC, programe de formare organizate în baza unor metodologii proprii, schimburi de bune practici, conferințe, etc.).
  • OS 5 Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene și naționale cu care se operează în contextul SE și PEDS prin organizarea și implementarea unui Club de Dialog Social.
  • OS 6 Preluarea de bune practici în ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European prin subvenționarea afilierii Liderului de parteneriat și a Membrului 1 la o serie de organizații reprezentative similare la nivel european (ETUC, EZA, EUROFEDOP).
  • OS 7 Îmbunătățirea managementului organizațional, a planificării strategice precum și optimizarea fluxurilor instituționale specifice partenerilor sociali, inclusiv digitalizarea activității partenerilor sociali prin intermediul unor acțiuni specifice de digitalizare (dezvoltare aplicații, platforme, etc).
  • OS 8 Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali dar și alinierea agendei sindicale naționale la trendul european prin organizarea unor eveniment transnațional de tipul schimburilor de bune practici.

Proiectul vizează un grup țintă total de 510 persoane, membri/specialiști ai partenerilor sociali și respectiv minim 28 parteneri sociali sprijiniți pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și implementa politici relevante, în vederea consolidării dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 37.226.719,00 lei din care 28.442.886,33 lei contribuția UE și 8.783.832,67 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Principalele rezultate previzionate în cadrul proiectului sunt:

  • O rețea națională de formare și informare sindicală, formată din 8 centre regionale (CFISCA),  operaționalizată;
  • 1 departament de comunicare și relații publice dezvoltat în cadrul Liderului de parteneriat (CNS Cartel Alfa) în cadrul căruia, pe durata proiectului vor fi elaborate materiale de comunicare și diseminate informații relevante privind procesele de dialog social și relațiile de muncă;
  • 9 studii/analize cu tematici relevante privind relațiile de muncă, realizate, tipărite și diseminate în cadrul priectului precum și alte materiale de îndrumare (ghiduri și manuale) cu acoperire intersectorială și/sau vizând problematici relevante pentu sectorul de negociere colectivă sănătate;
  • Instrumente și aplicații digitale cu rol de gestiune și/sau comunicare organizațională dezvoltate, precum și sesiuni de instruire a membrilor pentru îmbunătățirea competențelor IT și utilizarea acestor instrumente/aplicații;
  • Consultanță juridică pentru organizații membre ale Confederației sindicale care implementează proiectul și suport legislativ, prin instrumente digitale dedicate, pentru sectorul de negociere colectivă sănătate;
  • Acțiuni de creștere a nivelului de conștientizare în domeniul dialogului social dedicate tinerilor și femeilor: evenimente tematice, anuale, sub egida „Luna tinerilor lucrători”, campanii de imagine dedicate sindicalizării tinerilor, mese rotunde pentru promovarea sindicalismului în rândul tinerilor, evenimente de tip „Școala Tinerilor Lucrători”, schimburi de bune practici cu tematica „Femei Active, Drepturi Respectate” (60 de evenimente/acțiuni dedicate);
  • Acțiuni de comunicare cu caracter formativ, pe tematici relevante pentru procesele de dialog social și relațiile de muncă, pentru îmbunătățirea proceselor de dialog social: conferințe cu cu acoperire intersectorială organizate de Liderul de parteneriat și evenimente cu tematici dedicate sectorului de negociere colectivă sănătate, workshopuri cu tematici corelate cu principiile și drepturi esențiale trasate prin Pilonul European al Drepturilor Sociale (PEDS) pentru a contribui la menținerea unor piețe ale forței de muncă echitabile și funcționale (organizate sub umbrela unui Club de Dialog Social), workshop-uri cu tematici relevante privind relațiile de muncă în sectorul de negociere colectivă sănătate  (peste 60 de evenimente);
  • Formare profesională continuă pentru 300 de persoane (cursuri acreditate ANC pentru ocupațiile Delegat sindical, Inspector în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Expert Legislația Muncii) și formare în domeniul sindical în baza unor metodologii proprii pentru minim 510 persoane (modul de bază – ABC Sindical, modul avansați și/sau cursuri dedicate pentru sectorul de negociere colectivă sănătate);
  • Schimburi de experiență și bune practici pe mai multe paliere: 5 schimburi de experiență între reprezentații structurilor de dialog social teritoriale; 5 schimburi de experiență pe tema negocierii colective sectoriale organizate pentru reprezentanții organizațiilor de sector; 8 vizite de studiu/schimburi de experiență transnaționale (care vor crea baza pentru cooperare transnațională între organizații relevante la nivel comunitar, respectiv dezvoltarea unui parteneriat și a unui taskforce transnațional).

 

Comunicat de presă demarare proiect în format pdf

Acest comunicat a fost pregătit pentru Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa” și Federația „Solidaritatea Sanitară” din România și reflectă opinia autorilor. Acest material nu reprezintă poziția CE sau a Guvernului României, care nu poartă răspunderea modului în care informația conținută în acest comunicat ar putea fi utilizată.