Ziua Mondială a Justiției Sociale: Guvernul României este chemat să răspundă la Organizația Internațională a Muncii cu privire la încălcarea Convenției nr. 102 privind securitatea socială

De Ziua Mondială a Justiției Sociale, este timpul să abordăm distribuția injustă a poverii fiscale în România, costurile de trai exorbitante și accesul limitat la servicii publice de calitate

 

În 2017, Guvernul a pus pe umerii salariaților întreaga povară a finanțării sistemului de securitate socială prin celebrul transfer de taxe de la angajator la angajat, așa numita “revoluție fiscală”. Prin transferul contribuțiilor sociale către angajat, Guvernul României a încălcat prevederile Convenției nr. 102 a OIM privind normele minime de securitate socială, ratificate de România în anul 2009 (Partea a IIa, a III-a, a V-a, a VIII-a și a XIII-a).

Cazul este discutat acum la nivelul Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în urma plângerii depuse de Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA.

Astfel, Convenția nr.102 a OIM stabilește la articolul 71(2) că “totalul cotizaţiilor de asigurări suportate de salariaţii protejaţi nu trebuie să depăşească 50% din totalul resurselor financiare alocate pentru protecţia salariaţilor, a soţiilor şi copiilor lor.

Cu alte cuvinte, costul asigurării serviciilor de protecție socială trebuie suportat colectiv, în mod echilibrat, prin contribuțiile angajatorilor și angajaților și/sau de la bugetul de stat, ceea ce nu se întâmplă în prezent.

Dacă înainte de 2017 contribuția angajaților reprezenta sub 40% din totalul cheltuielilor pentru asistență medicală, indemnizații de boală sau maternitate, începând cu anul 2018, după transferul sarcinii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, contribuția angajaților acoperă aproximativ 70% din cheltuielile pentru asistență medicală, boală sau maternitate.

În mod similar, înainte de transferul din 2017, beneficiile de pensie au fost finanțate de angajați în proporție de 23%, dar acum lucrătorii suportă 90% dintre cheltuieli.

Sistemele de protecție socială nu asigură servicii și prestații exclusiv salariaților. Sunt întregi categorii de cetățeni care beneficiază de protecție a sănătății sau alte prestații sociale (cum de altfel este și firesc), dar care sunt scutite de plata contribuțiilor și nimeni nu plătește în loc. Or, aceste costuri trebuie asigurate de undeva, altminteri, avem parte de servicii subfinanțate și a căror calitate scade pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care contribuie din greu, cu o mare parte din veniturile lor.

Așa cum ne-am obișnuit, guvernele din ultimii ani conduc țara prin ordonanțe de urgențe. Totuși, legal, după ce orice ordonanță de urgență a intrat în vigoare, un proiect de lege ar trebui să treacă. Ordonanța 79/2017 prin care s-a realizat așa-zisa “revoluție fiscală” este încă blocată în Parlament, semn clar că actuala clasă politică nu are niciun fel de viziune sau soluții.

Justiția socială, egalitatea și echitatea constituie valorile fundamentale ale oricărei societăți dezvoltate. Pentru a realiza "o societate pentru toți", guvernele și-au luat angajamentul de a crea un cadru de acțiune pentru promovarea justiției sociale la nivel național, regional și internațional.

Celebrarea Zilei Mondiale a Justiției Sociale ar trebui să contribuie la consolidarea eforturilor tuturor actorilor, în special a Guvernului, în ceea ce privește eradicarea sărăciei, promovarea ocupării depline a forței de muncă și a muncii decente, a egalității de gen și a accesului la bunăstare socială și justiție pentru toți, nu doar pentru cei aflați în poziții de privilegiu.

"Va exista un număr mare de oameni săraci care se vor lupta să supraviețuiască dacă nu vom opri specula prețurilor, dacă nu vom începe să taxăm bogăția și dacă nu vom pune capăt furtului de salarii și măsurilor antisindicale.” a declarat Bogdan Hossu președintele CNS Cartel ALFA.

Avem nevoie de salarii decente, asistență medicală universal de calitate și protecție socială pentru toți. Sindicatele cer un Nou Contract Social care să abordeze inegalitățile de venituri, putere și bogăție și să asigure dreptate socială pentru toată lumea.