ANUNT ACHIZITIE: SERVICII ELABORARE STUDII

ANUNȚ nr. 124 din data 6.06.2024

privind efectuarea unei cumparari directe avand ca obiect Servicii elaborare studii în cadrul proiectului „+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile”, Cod SMIS: 311262

 

ACHIZITOR – Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA (CNS Cartel ALFA), cu sediul în Str. Lipscani, Nr. 53, etaj 2, Sector 3, Bucuresti (Intrarea prin Blănari 21), Tel: +40 21 539 53 01;+40 21 539 53 02, Fax: +40 21 539 53 00, Email: alfa@cartel-alfa.ro.

 

MODALITATEA DE CUMPARARE: Achiziție directă, finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii.

 

SURSĂ DE FINANȚARE: Proiectul „+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile”, Cod SMIS: 311262, Contract de finanțare nr. 10606/22.01.2024.

 

VALOARE ESTIMATĂ: 159,000.00 lei fara TVA

 

DESCRIERE SERVICII: Servicii specializate de elaborare a 3 studii:

  • STUDIUL 1: Analiza pieței muncii – componenta lucrători
  • STUDIUL 2: Un nou contract social – pentru un viitor sustenabil pentru toți
  • STUDIUL 3: Monitorizarea dialogului social – impact, eficacitate și bune practici

Specificațiile tehnice / cerintele solicitate pentru fiecare componentă a serviciilor precum si conditiile / criteriile de calificare impuse sunt detaliate în caietul de sarcini anexat prezentului anunț.

 

CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, în legătură directă cu natura și obiectul contractului de achiziție publică care urmează a fi atribuit, este CEL MAI BUN RAPORT CALITATE – PREȚ, si va fi aplicat doar ofertelor admisibile conform modalitatii detaliate in caietul de sarcini, fără a se depăși bugetul alocat.

Evaluarea ofertelor se realizeaza astfel:

  • Punctajul maxim este de 100 de puncte
  • Oferta tehnică poate primi un punctaj maxim de 60 de puncte
  • Oferta financiară poate primi un punctaj maxim de 40 de puncte.

PLATA: achizitorul va realiza plata pentru fiecare studiu in parte în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, cu condiția predării de către Operatorul economic a documentației justificative aferente studiului (în baza procesului verbal de recepție a serviciilor prestate și a materialelor/studiilor finale predate de către Operatorul economic). Operatorul economic acceptă decontarea facturilor inclusiv prin mecanismul Cererilor de plata.

 

MODALITATEA DE DEPUNERE A OFERTELOR: Ofertele vor fi depuse în original la sediul Achizitorului, Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA (CNS Cartel ALFA), cu sediul în Str. Lipscani, Nr. 53, etaj 2, Sector 3, Bucuresti (Intrarea prin Blănari 21), Tel: +40 21 539 53 01;+40 21 539 53 02, Fax: +40 21 539 53 00, Email: alfa@cartel-alfa.ro, conform detalierii din caietul de sarcini.

 

LIMBA DE ELABORARE A OFERTELOR: Română

 

DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNERE A OFERTELOR: 11.06.2024, ora 16:00.

 

Oferta trebuie să fie valabilă timp de minim 90 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

                             

Anexăm prezentului anunț Caietul de sarcini care detaliază specificațiile tehnice / cerintele solicitate pentru fiecare componentă a serviciilor precum si conditiile/criteriile de calificare.

CAIET DE SARCINI 

 

Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA (CNS Cartel ALFA),

Manager de proiect

Paula CARLAN